Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe dersi kitaplarında yapılandırmacılık: metinlerarasılık

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada ögrenme sürecinde ögrenciyi etkin kılan ve yapılandırmacı ögrenme kuramı anlayısı ile hazırlanan Türkçe dersi kitabı ve ögretmen kılavuzu, metinlerarasılık ölçütü bakımından degerlendirilmistir. Okuma ve anlam olusturma sürecinde okurun zihninde baska metinlerin canlanması metinlerarasılık olarak tanımlanabilir. Metinlerarasılık bir metnin önceki metinlerle iliskili olması veya sonraki metinler için bir beklenti olusturması durumudur. Ögretim teknolojilerindeki gelismelere ragmen ögretim aracı olarak ders kitaplarının önemli bir islevi vardır. Ögretmenlerin derslerinde kullandıkları ögretim materyalleri arasında, ders kitapları ilk sırayı almaktadır. Ögrencilerin ögrenme etkinliklerini kendi kendilerine tekrar edebilecegi, en yakın kaynak ders kitabıdır. Ögretim araçlarının ögrenmeyi yapılandırma, metinlerarası iliskileri kurabilme niteliklerinin incelenmesi, daha iyi hazırlanmalarına katkı saglayacaktır. Arastırmada verilere ulasmak için doküman inceleme teknigi kullanılmıstır. Üç farklı sınıf ve yayınevine ait Türkçe dersi kitabı ve ögretmen kılavuzu metinlerarasılık ölçütü bakımından incelenmistir. Bu ögretim araçlarında ögrenmeyi yapılandırmak için islenen tema ve metinlerde göndermeler, Türkçe dersi dısındaki disiplinlerle iliskilendirme seklinde yapılmıstır ve bunlar da her tema ve metinde yeteri kadar saglanamamıstır. Ayrıca metinlerde belirlenen göndermelerin hepsine kılavuz kitaplarda yer verilmemistir. Bu iliskilerin kurulması ögretmenlerin konuyla ilgili becerilerine, bilgi birikimi ve tecrübelerine bırakılmıstır

Özet İngilizce :

In the present study, the Turkish course book and Teachers’ guide which were prepared to make he students active in the process of learning and prepared within the framework of constructivisim were evaluated in terms of intertextuality. Intertextuality can be defined as the activation of other texts in the reading and consructing meaning. It is also a text’s being relevant to the former texts and creating an expantancy for the latter texts. Despite the developments in the educational technology, course books as the means of education have important functions. Course books are in the front rank among the materials used by the teachers. Course books are the easily accessible sources through which students can repeat the educational activities by themselves. Examining properties of educational matarials such as constructing learning and establishing intertexual relations would make these material more eloborate. In the study, document-view technique was used to gather data for the study. Turkish course books and teachers’ guide belonging to three different grades and publishers were examined in trems of criteria of intertextuality. In these educational materials the theme used to construct education and references among texts were established through association with disciplines rather than Turkish course. However, these could not be achieved in some of the themes and texts. Furthermore, not all of the references identified in the texts are included in the guide books. Establishing these relations depends on the capability, knowledge and experience of the teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :