Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tartışmacı metin yapısı ve öğretimi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
673
DOI :
Özet Türkçe :

Tartışmacı metin, düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak yazarın bir konu hakkında verileriyle beraber öne sürdüğü iddiasını destekleyip karşı iddia ve iddiaları çürütmeye çalıştığı ve bunlarla konuyu sonuca bağladığı metin türüdür. Bu çalışmanın amacı, ilgili literatürden yararlanarak araştırmacılar tarafından geliştirilen tartışmacı metin yapısını ortaya koymak ve yazma eğitiminde bu yapıdan nasıl yararlanılabileceğini göstermektir. Çalışmada tartışmacı metin elementleri ana ve yardımcı elementler olmak üzere iki ayrı kısımda ele alınmıştır. Ana elementler "veri", "iddia", "karşı iddia" ve "sonuç" olarak belirlenirken yardımcı elementler "destek gerekçesi" ve "çürütme gerekçesi" olarak belirlenmiştir. Bunun yanında tartışmacı metinde işlevsel olmayan metin birimleri olarak "gereksiz tekrar" ve "ilgisiz birim" üzerinde durulmuştur. Çalışmada tartışmacı metin elementleri bir örnek metin üzerinde gösterildikten sonra tartışmacı metin yapısının ilköğretim öğrencilerine nasıl öğretileceği aşamalar hâlinde anlatılmıştır. Tartışmacı metin yapısını öğrenen öğrenciler yaşamlarında sıkça karşılaştıkları yazılı veya sözlü tartışmaları anlama ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme açısından avantajlı hâle gelebilir. Ayrıca, öğretmenlerin ve ders kitabı yazarlarının okuma ve yazma eğitiminde bu yapıdan yararlanabileceği düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Argumentative text is a kind of text by which a writer supports his claims that he puts forward about a subject with its data by using the ways of improving thinking and tries to refute the opposite claims and connects the subject to an end with them. The purpose of this study is to reveal the argumentative text structure which was developed by the researchers by benefiting from the related literature and to show how to benefit from this structure in teaching writing. In the study, argumentative text elements were handled at two different parts which were the main and auxiliary elements. The main elements were determined as 'data', 'claim', 'opposite claim' and 'result'. The auxiliary elements were determined as 'support reason' and 'refuting reason'. Besides, it was put emphasis on ''unnecessary repetition'' and ''irrelevant unit'' which were not functional as text units in argumentative text. In the study, after the argumentative text elements were showed on a sample text, it was explained stage by stage how to teach the argumentative text structure to primary students. The students, who have learnt the argumentative text structure, can take advantage of understanding and evaluating from the point of view of critical thinking the written and verbal arguments they have often encountered in their lives. Also it is thought that teachers and course book writers can benefit from this structure in teaching writing.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :