Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
G. Ü.Gazi Eğitim Fakültesi1, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
527
DOI :
Özet Türkçe :

Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen birinci sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin karşılaştırılmasını amaçlayan bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırma 2004-2005 eğitim öğretim yılında ses temelli cümle yöntemini uygulayan bir pilot okul ve cümle yöntemine göre eğitim yapan bir ilköğretim okulunda yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yöntemler arasında okuduğunu anlama, dakikada okunan kelime sayısı, okuma hızı bakımından bir farklılık görünmemektedir. Okuma sırasında öğrenciler heceleme, ekleme, tekrarlı okuma, düzeltme, yanlış okuma gibi okuma hataları yapmışlardır. Okuduğunu anlamaya yönelik sorulan sorulara her iki gruptan da öğrencilerin doğru cevap verdikleri görülmektedir. Öğretmenler, elde edilen bulguları anne babanın eğitim düzeyi, kardeş sayısı, günlük gazete alımı, kitap okuma alışkanlığı, okul dışında öğrenciyle ilgilenilmesi gibi değişkenlerin etkilediği görüşündedirler.

Özet İngilizce :

From teachers’ perspectives, this qualitative research aims to evaluate reading skills of students who learned reading through Phonics Based Sentence Method or Sentence Method. Research has been carried out in two elementary schools. In the first school reading was taught through Phonics Based Sentence Method while in the second school only Sentence Method used during 2004-2005 teaching year. According to the results, regarding reading comprehension, vocabulary reading for per minute and reading speeds there were no differences between methods. During reading, students have made different mistakes such as substitutions, insertions, repeating, self-corrections, and omissions. Teachers’ opinions are that findings were influenced by parents’ educational level, number of child in a family, buying daily newspapers, reading habits, and extra curricular activities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :