Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şehir coğrafyası açısından karakoçan (elazığ)

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
546
DOI :
Özet Türkçe :

Karakoçan Şehri, Karakoçan Fay zonu ile oluşan tektonik kökenli ovada yer almaktadır. Volkanik yapının üzerinde geniş alüvyonlardan oluşan ovanın çevresi yüksek dağlarla çevrilidir. Saha, Doğu Anadolu Bölgesi'nin nemli karasal iklim özelliklerine sahiptir. Karakoçan, Cumhuriyet dönemi ilçelerindendir. Ancak sahada yapılan araştırmalara göre Karakoçan Kalkolitik döneme kadar eski bir tarihe sahiptir. Karakoçan'ın coğrafi konumu her dönem önemini korumuştur. Sahanın ticaret yolları üzerinde yer alması, yine yakın çevrede çıkarılan demir cevheri ve sahanın hayvancılık potansiyeli gibi özellikler Karakoçan İlçesi'ni her zaman önemli kılmıştır. 1960 yılından itibaren yurt dışına olan göçler, Karakoçan'ın gelişmesinde çok büyük bir etki yapmıştır. Yurtdışındaki gurbetçiler yaz tatillerini Karakoçan'da geçirmekte ve yatırımlarını Karakoçan'da yapmaktadırlar. Bu yatımların başında konut sektörü gelmektedir. Kırların terör nedeniyle güvensiz oluşu, Karakoçan'a olan göçleri arttırmıştır. Yurt dışına olan göçlerle ekonomik açıdan güçlenen yerleşme, son dönemde kırsal kesimden aldığı göçlerle kalabalıklaşmıştır. Yakın çevresinde büyük bir şehrin olmaması Karakoçan'a merkezi bir özellik kazandırmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The city of Karakoçan is situated on a tectonic plain which took form with Karakoçan fracture zone. Surrounding of the plain which consists of volcanic alluvium is surrounded by high mountains. It has damp and cold climate characteristics of East Anatolian Region Karakoçan is one of the towns of Republic Period, but according to the investigations, Karakoçan has an origin which dates back to the Calcolitic Period. Karakoçan and its surrounding has an important place in every period. Its being on the trade roads, having the iron ore, and the stock – breeding potentiel of the region has made Karakoçan important in every period. From the 1960 onwards, migrations from the abroad, has an important impact on the development of Karakoçan. People living abroad have their holiday in Karakoçan and invest their money in Karakoçan. One of these investments is on the residence sector. Being unsafe of the countrysides because of terror increases the migrations to Karakoçan. Having people who live in abroad and migrations furthermore, because there are no big cities around Karakoçan, it has become a central place.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :