Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Probleme dayali öğrenmenin kimya dersinde öğrencilerin başari ve tutumlarina etkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Probleme Dayalı Öğrenmenin öğrencilerin kimyaya karşı tutumlarına ve kimya dersi gazlar konusu kapsamında akademik başarıları üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini Hatay Atatürk Lisesinde okuyan ve kimya dersi alan 52 onuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın uygulaması, 2008–2009 eğitim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilmiştir. Veriler, gazlar konusu ile ilgili bir “Başarı Testi” ve “Kimya Dersi Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları Probleme Dayalı Öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarını ve kimyaya karşı tutum düzeyini artırdığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the effecs of problem based learning on students’ atitude toward chemistry and on their academic achievement in the unit of “Gases” in the chemistry course.The sample of the study was consisted of 52 tenth year students taking chemistry course from the Atatürk Highschool, Hatay. Treatment of the study was carried out in the second semester of 2008-2009 academic year. In this study, control group pretestposttest experimental design was used. The data was obtained with instruments which include “Achievement Test” related the unit of Gases and “Attitude Test” towards chemistry. The results of this study showed that problem based learning has improved students’ academic achievement and increased students’ attitude levels to chemistry.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :