Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticileri tarafindan e-okul uygulamasinin genişletilmiş teknoloji kabul modeline göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü1, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin, Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli (TAM2)’ye uygun olarak, e-okul yazılımı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışma Gaziantep ilinde 62 okuldaki 373 müdür ve müdür yardımcısı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada okul yöneticileri genel olarak e-okula ilişkin olumlu görüş bildirmişlerdir. E-okul için TAM2’nin Algılanan Fayda ve Mesleki Alaka boyutları ile cinsiyet değişkeni; Algılanan Fayda, Algılanan Kullanım Kolaylığı ve Sonuçların Gösterilebilirliği boyutları ile yaş değişkeni arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Erkek yöneticiler kadın yöneticilere göre daha olumlu görüş belirtirken, yaşları genç olan yöneticiler de görece yaşlı olan yöneticilere göre genellikle daha olumlu görüş bildirmişlerdir.

Özet İngilizce :

This study aimed to evaluate “e-okul” system based on Extented Technology Acceptance Model (TAM2) by school principals and school vice-principals. Participants of the study were 373 in 62 schools in the province of Gaziantep. The participants reported favourable attitudes toward e-okul. There were some significant interactions in dimensions of TAM2 in terms of age and gender. In gender variable, there were significant interaction between gender and Perceived Usefulness, and gender and Job Relevance. Furthermore, there were significant differences between age and Perceived Usefulness, age and Perceived Ease of Use, and age and Result Demonstrability. Male school vice/principals had more positive perceptions to usefulness and job relevance of e-okul than females did. And, younger school vice/principals generally had more positive perceptions to uselfulness, ease of use and result demostrability of e-okul.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :