Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine sahip olma düzeyleri hakkinda öğretmen adaylari ve öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan ve görev başındaki öğretmenler ve ilerde öğretmen olacak olan eğitim fakültesi öğrencilerinin, öğretmenlik meslek bilgisi yeterliklerine hangi oranda sahip olduklarını, kendi görüşleri doğrultusunda belirlenmeye çalışılan bu araştırmada iki farklı anket geliştirilmiş ve 242 görev başındaki öğretmene ve 159 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi Hatay ilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarında çalışan öğretmenler ve Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Tarama modelinde yapılan araştırmada anket yoluyla toplanan veriler üzerinde Bağımsız Gruplar t-Testi ve Mann-Whitney U Testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları hem genel anlamda hem de bütün alt boyutlarda öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri bakımından kendilerini öğretmenlerden daha yeterli görmektedirler.

Özet İngilizce :

In this study, in order to determine at which rate, the teachers who are on duty and the students of Education Faculty who are going to be teachers, have the teaching profession adequacy of knowledge which is determined by the Ministry of National Education, through their personal thoughts, two different polls are carried out to 242 teachers on duty and 159 candidate teachers. Sampling of this study is chosen from the teachers who work in state schools which work dependent upon National Education Directorship of Administrative Province, in Hatay and the students, in the last term of Mustafa Kemal University Education Faculty. In this study ,performed as scanning modal, Independent Groups t-Test and Mann- Whitney U Test are carried out upon the gathered datum by the way of poll. According to findings, got from at the end of the study, candidate teachers, both in general and in all specific dimensions in the point of view of teaching profession general adequacy, think themselves more sufficiently qualified than teachers on duty.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :