Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin dinî-tasavvufî türk edebiyatı’na yönelik tutumlarının değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en önemli unsuru ve öğretim programlarının uygulayıcıları olan Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı öğretimine ilişkin tutumlarını ortaya koymaktır. Çalışmadaki veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ve beşli likert tipinde 25 maddeden oluşan tutum ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçek, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Kırşehir il merkezi ile ilçelerindeki (Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur) ortaöğretim kurumlarında görev yapan 93 Türk dili ve edebiyatı öğretmenine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı'na yönelik olumlu tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin tutumlarında cinsiyet, mezun olunan okul, lisansüstü eğitim, görev yapılan okul türü, kıdem, ders yoğunluğu, hizmet içi eğitim değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to reveal the attitudes, towards the teaching of religiousmystical Turkish Literature, of teachers who are practitioners of teaching, and are the most important element of education and schooling activities. Data of the research is gathered by using the attitude scale is consisted of likert type 25 items and developed by the researchers. The attitude scale was applied to 93 Turkish literature teachers who work in secondary education in Kirsehir province center and districts (Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman and Mucur) in the academic year 2008-2009. In the research, teachers' attitudes about teachings of religious-mystical Turkish language and literature teachers were found be positive. There is no significant difference at attitudes levels of the teachers related to gender, graduate school, post graduate education, seniority, lessons weekly and in-service training.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :