Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerde ekran okuma ve ekranik düşünme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilgi teknolojilerinin hızla gelismesi egitim alanında önemli degisikliklere neden olmaktadır. Egitim sürecinde ders kitaplarının yanında bilgisayar, internet, CD, video gibi araçlarla bilgi aktarılmakta, ögrenciler ekran okuma yoluyla yeni bilgilere ulasmaktadır. Böylece ögrencilerde “ekran okuma” denilen yeni bir okuma türü ortaya çıkmakta ve giderek yayılmaktadır. Ekran okuma görme, anlama ve zihinde yapılandırma yönüyle kâgıt okumaya göre önemli farklılıklar tasımaktadır. Ekran okumada göz hareketleri yatay ve dikey hareket etmekte, okuma hızı % 25 oranında daha yavas olmaktadır. Ögrencilerin anlamasını olumsuz etkileyen ekran okuma çalısma gücünün de % 30 oranında kaybolmasına neden olmaktadır. Kâgıt okumada olusturulan uzamsal yapı, yer ve mekân algısı ekran okumada yok olmakta, yerini zihinsel düzensizlik ve karmasıklıga bırakmaktadır. Bazı olumsuzluklara ragmen ekran okuma zihinsel yapımızı ve becerilerimizi olumlu yönde etkilemektedir. Ekran okuma beynimizin çesitli bölgelerini harekete geçirmekte, dikkat etme, karar alma, karmasık düsünceleri kontrol etme gibi becerileri üst düzeyde gelistirmektedir. Bunun yanında “ekranik düsünme” denilen yeni düsünme biçiminin gelismesine neden olmaktadır. Bu düsünme biçimi çok degisken, çok hareketli, çok çizgisel ve geçicidir. Arastırmalar erken yaslarda ekran okumanın ögrencilerin anlamasını, okuma sürecini ve becerilerini olumsuz yönde etkiledigini göstermektedir. Ögrencilerde okuma, anlama, hatırlama ve bilgileri zihinde düzenleme süreçlerini gelistirmek için önce basılı ürünlerden okumaya agırlık verilmelidir. Kâgıt okuma becerileri yeterince gelistikten sonra asamalı olarak ekran okumaya geçilmelidir. Bu süreci etkili ve verimli sürdürmek için ekran metinlerini düzenlemeye, okuma ortamını hazırlamaya dikkat edilmelidir. Ögrencilere ekran okuma teknikleri ile becerileri ögretilerek gelecegin ekran okuyucuları yetistirilmelidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nowadays, improvements of technology based on information cause important change in education area. In the continuum of education beside of lecture books, computer, internet, CD, video etc. are used to transfer of information to the students so they reach new information by screen reading. Thus a new reading type takes shaped and getting spread between students called “screen reading”. Screen reading shows some difference according to reading paper by seeing, understanding and constructivism in the mind. Movements of eye in the screen reading horizontal and vertical so speed of reading is slower ratio of 25%. Screen reading effects badly the understanding of students also causes loss of efficiency of study ratio in 30%. Perception of place and created some other structures formed in reading paper are lost in the screen reading so this condition causes mental disorderedly and confusion. Although some negativities, screen reading affects positively our mental structure and some other abilities. Screen reading activates some parts of our brains and improves some abilities like heeding, making decision and controlling of confused thoughts. In addition, a new type of thinking form called “thinking based on screen” is progressed. This new type of thinking is very changeable, full of action, very linear, and temporary. The researches show that screen reading in very early ages affects negatively continuum of reading and abilities of reading. Principally, the print forms must be used to provide the improvements of continuum of reading, understanding, remembering, ordering of information in mental of the students. The screen reading must be apply step by step after the abilities reading paper is improved. This stage is important thus to develop the efficiency of this continuum reading environment and screen text must be prepared carefully. By teaching techniques and abilities of screen reading to the students, the future screen readers should be brought up.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :