Yıl 1991, Cilt: 25 Sayı : 3 Sayfalar 119 - 121 2012-06-07
GÖMÜK ALT AKIL DİŞLERİNİN AMELİYATLARINDAN SONRA TİLCOTİL'İN POST-OPERATİF ÖDEM ÜZERİNE ETKİSİ-EFFECT OF TILCOTIL ON POST OPERATIVE EDEMA AFTER LOWER WISDOM TOOTH OPERATIONS
Necla TİMOÇİN,Osman GÜMRÜ,Çetin KASAPOĞLU,Cengiz BÜYÜKUNCU,Hülya KOÇAK,Bülent KATİBOĞLU
14 261

Öz Anahtar sözcükler: Tilcotil,Ultrasonogram.Bu çalışmada, alt yirmi yaş dişi ameliyatlarından sonra ortaya çıkan post-operatif ödem üzerinde yeni bir anti-enflamatuar ilaç olan TilcoüTin etkisi araştırıldı.Gömük alt yirmi yaş dişlerinin ameliyatla alınmasına karar verilmiş toplam 30 hasta rastgele üç gruba ayrıldı. 10 kişilik birinci gruba plasebo, ikinci 10 kişilik gruba Tilcotil verildi. Üçüncü 10 kişilik gruba proflaktik Tilcotil uygulandı, ödem tayinleri ultrasonografi ile yapıldı. Aradaki farklılık istatistiksel olarakTilcotil ve Plasebo kullanan grupta ameliyattan bir gün sonra ortaya çıkan ödemde artış anlamlıydı (Plasebo: 0.05>p>0.02. Tilcotil:0.001>p). Üçüncü günde ödemde azalma görüldü.Proflaktik Tilcotil uygulanan grupta bir gün sonra ortaya çıkan ödem farkı anlamsızdı. (p>0.05) ve hastalar üçüncü günün sonunda ameliyat öncesi durumlarına dönmüşlerdi.Proflaktik Tilcotil uygulamasının alt yirmi yaş dişi ameliyatlarından sonra ortaya çıkan enflamasyon üzerine olumlu etkisi görüldü.Student's t testi ile değerlendirildi.Key words:Tilcotil,Ultrasonography. 30 patients whose lower wisdom teeth were decided to be removed, were seperated into 3 occasional groups. Placebo was given to first group and Tilcotil was given to the second. Prophylactical ttest..(Placebo:0.05>p>0.02, Tilcotil: 0.001>p). On the third day a decrease in edema was seen.The difference in edema oh the first day of surgery in the group using Tilcotil for prophylaxy was not significant. After three days, the patients have the same appearence as before the surgery.Giving prophylactical Tilcotil was found effective on the inflammations seen following lower wisdom teeth operations.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2012
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Haziran 2012


Makalenin Yazarları
Necla TİMOÇİN
Osman GÜMRÜ
Çetin KASAPOĞLU
Cengiz BÜYÜKUNCU
Hülya KOÇAK
Bülent KATİBOĞLU