Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Niş (niche) pazarlama ve hatay turizmine yönelik niş pazarlama stratejilerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu1, Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm, dünyada ve ülkemizde, ekonominin gelişimine önemli katkılar sağlayan bir endüstridir. Ülkemizin de, rekabetin oldukça zorlaştığı bu endüstriden payını alması için, alternatif yeni turizm pazarları yaratması ve bunlara uygun olarak da yeni pazarlama stratejileri geliştirmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu çalışmada, niş pazarlama kavramı ve bu kavramın turizm ile olan ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca turizmin ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunabilecek niş pazarların belirlenmesi ve bu niş pazarlara yönelik en uygun pazarlama stratejilerinin neler olabileceği de, Hatay da örnek bir uygulama yapılarak ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tourism is an industry that provides considerable contributions to the development of the economy in the world and in our country. For our country also, in order to get a share from this industry that have tough competition, creating alternative new tourism markets and developing and implementing new marketing strategies suitable to these markets are obligatory. In this study, niche marketing concept and its relationship with tourism have been examined. In addition, defining niche markets that can contribute to the development of tourism and country’s economy and determining the most applicable marketing strategies to these niche markets have been tried to reveal with a case study in Hatay.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :