Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mikro öğretimin öğretmenlik meslek bilgi ve becerilerinin kazanilmasina etkisi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Egitim Fakültesi1
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, ögretmen adaylarına ögretmenlik bilgi ve becerilerinin kazandırılmasında mikro-ögretimin etkisini arastırmaktır. Arastırma, tek gruplu öntest-sontest modeli türünde deneysel bir çalısmadır. Arastırma, MKÜ Egitim Fakültesi &lkögretim Bölümü ikinci sınıfında okuyan toplam 136 ögrenciden random yöntemiyle seçilen 50 ögrenci üzerinde yürütülmüstür. Mikro-ögretim yapan 50 adaydan 35’nin sunuları videoya kaydedilerek izlettirilmis ve gerekli dönütler verilmistir. Aynı gruba ikinci kez mikro-ögretim yapma fırsatı verilerek birinci ve ikinci mikro-ögretim sonuçları karsılastırılmıstır. Veri toplama araçları olarak 33 yeterlik maddesinden olusan bir degerlendirme formu ile açık uçlu sorulardan olusan bir anket kullanılmıstır. Verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve esli gruplar t testinden yararlanılmıstır. Arastırma sonunda, adayların ikinci mikro-ögretim uygulamalarında ögretmenlik meslegiyle ilgili olarak edindikleri bilgi ve becerileri uygulamada daha basarılı oldukları gözlenmistir. Ayrıca, mikro-ögretimin adayların ögretmenlik meslegini sevmelerine büyük katkı sagladıgı belirlenmistir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of micro-teaching in helping student teachers gain teaching knowledge and skills. The study is a pretest-posttest, one group experimental research. Participating 50 subjects were randomly selected among the 136 secondyear Preliminary School department students in Mustafa Kemal University, Faculty of Education. Among the 50 subjects who received micro-teaching, 35 participants’ presentations were recorded. These subjects watched the video and received feedback. Then they were given a second chance in micro-teaching. The results from the first and the second micro-teaching were compared. Data collection was achieved through a questionnaire consisting open-ended questions where likert scale with 33 competency items was used. In data analysis, percentage, mean value, standard deviation, and paired t tests were used. In the second micro-teaching application, the subjects were more successful in applying teaching knowledge and skills in practice and they liked teaching profession more.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :