Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek yüksek okulu öğrencilerinin pazarlama algisi: bir vakif ve bir devlet meslek yüksek okulunda uygulama

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İİBF-İşletme Bölümü1, Çukurova Üniversitesi İİBF-İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrencilerin tutum ve beklentilerinin tespiti; pazarlama müfredatının geliştirilmesi, ders içeriklerine uygun materyallerin belirlenmesi ve uygun öğretim tekniklerinin yaygınlaştırılması adına önem taşımaktadır. Pazarlamanın ana bilim dalı olarak öğrencilere çekici hale getirilmesi, yıllardır tartışılan bir konu haline gelmiştir (Hughstad 1997; LaBarbera ve Simonoff 1999). Bölüm ve ders seçiminde işletme öğrencilerinin finans ve muhasebe gibi aktif ve maddi (somut) alanlarla ilgilendikleri gözlenmiştir (Nulty ve Barrett 1996). Bu alanlardaki sınıflar daha faal, doğru ve yanlış olarak ayrılabilecek niteliğe sahip ve kuramsal olmayan yapısıyla, öğrencilerin ilgisini çekmektedir (Camey ve Williams, 2004). Öğrencilerden bir geri bildirim niteliğinde olan bu çalışma ile biri devlet diğeri vakıf olmak üzere iki farklı üniversitede, pazarlama dersi alan meslek yüksek okulu öğrencilerinin pazarlamaya yönelik algı, tutum ve beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Determination of students’ perception, attitudes and behaviors about marketing discipline carries importance for developing marketing curriculum, determining proper lecture materials and also disseminating of modern educational techniques. Positioning marketing as an attractive discipline for students has been a topic of discussion for many years (Hughstad 1997; LaBarbera ve Simonoff 1999). When it comes to selecting courses and lectures, business students often prefer disciplines that are active and concrete such as finance and accounting (Nulty ve Barrett 1996). The classes in these majors have more active, hands-on assignments with answers that are clearly right or wrong (Camey ve Williams, 2004). Vocational School students from a state and a private university who take marketing lectures were included in this research. It is aimed to determining the students’ overall perception, attitudes and behaviors toward marketing as a discipline. The results of this research could give a feedback to marketing lecturers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :