Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mehmet akif ersoy’un şiirlerinde halk dilinin kullanimi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniv. Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Halk diline özgü sözcük ve ifade biçimlerinin siir dili içerisinde yer alması, daha çok halk siiri örnekleriyle mümkün olmustur. Bununla birlikte, halk dili ögelerinin bazı divan sairleri ile modern sairlerin siir dili tercihleri arasında görülmesi az rastlanılan bir durum degildir. Halk dili ögelerini siir dilinde yer veren yeni Türk edebiyatının önemli simalarından biri de millî sairimiz Mehmet Akif Ersoy’dur. Bu çalısmamızda öncelikle halk dili, konusma dili, agız ile argonun kavramsal çerçevesi çizilmeye çalısırken, söz konusu ögeler ile edebî metin iliskisi üzerinde de durulmustur. Halk dili yapılarının Akif siirlerindeki kullanımına dair bazı hususiyetleri tespit etmek, yorumlamak amaçlanmıs ve bu yapılar belli bir dikkatle sunulmustur. Safahat’ta yer alan siirlerdeki halk dili kullanımlarının bütününe yakını, örneklendirmeleriyle birlikte çalısmamızda yer bulabilmistir. Sonuç olarak görülmüstür ki, Mehmet Akif Ersoy, duygu ve düsünce dünyasını halka daha kolay açabilmek, halka yaklasmak, halkla bütünlesmek, hayalden uzak gerçekçi bir anlatımı yakalamak, bununla da ifadeye samimiyet kazandırmak gibi gayelerle halk dilini siirlerinde yogun bir sekilde kullanmıstır. Hatta bu gaye için günlük konusma dilinde sık rastlanılan argo ve küfürlü sözleri kullanmaktan da çekinmemistir.

Özet İngilizce :

The use of the words and the expression style specific to public speech has been seen in the examples of folk poetry. In addition, it is not rare to see that some divan poets and modern poets preferred the elements of public speech for their poem language. Mehmet Akif Ersoy, our national poet, was one of the most significant figures in the Turkish literature who gave place to the elements of public language in his poems. In the present study, while it was primarily aimed to draw the conceptual framework of public speech, colloquial language, dialect and slang, the relationship between the abovementioned items and literary text was also emphasized. It was aimed to determine and comment on some of the features of the use of public speech structures in Akif’s poems and these structures were carefully presented. Almost all the public speech expressions in the poems in Safahat are included in the present study together with their examples. Consequently, it was seen that Mehmet Akif Ersoy intensively used public speech in his poems in order to express his emotional and intellectual world to public more easily, to get close to public, to become integrated with public, to acquire a realistic style and therefore to add sincerity to his style. He did not abstain from using even slang and abusive words which are frequently seen in colloquial language in order to accomplish this aim.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :