Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kuruluşundan iv. yüzyila kadar antakya

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

2300 yıllık tarihe sahip olan Antakya, birçok medeniyete merkez olmasıyla dünya tarihine yön veren önemli şehirlerden biridir. Makedonya Kralı Büyük İskender’in komutanlarından Selevkos I. Nikator, M.Ö. 300 yılında Antakya’yı kurdu. Böylece M.Ö. 300 yılında Selevkos Krallığı’nın başkenti olan Antakya, Grek kültürü ile doğu kültürünün kesiştiği merkez konumuna geldi. Bu dönem, Roma İmparatoru Pompei’nin M.Ö. 64 yılında Antakya’yı alarak Selevkos Krallığı’nı yıkmasına kadar devam etti. M.Ö. 64 yılında Antakya’nın Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmesiyle Antikçağ’da Roma dünyasının sosyal, idari ve ekonomik yapısı Antakya’nın şehir yaşamında önemli bir etkiye sahip oldu. M.S. 35-50 yılları arasında Roma İmparatorluğu’nun dört büyük şehrinden biri olan Antakya’da dünya tarihine yön veren olaylardan biri oldu. Bu olay Kudüs’te Hz. İsa’nın havarilerine yapılan baskıdan dolayı Havari Barnabas, Pavlos ve Petrus’un Antakya’ya gelerek putperest Roma halkını Hıristiyanlığa davet etmesiydi. Böylece havarilerin Antakya’ya gelerek Hz.İsa’nın öğretisini anlatmaları sonucunda Antakya’da putperestliği bırakarak Hz.İsa’nın öğretisini kabul eden büyük bir topluluk oluştu. Bu topluluğa Antakya’da ilk kez ‘‘Hıristiyan’’ adı verildi. Roma İmparatorluğu’nun dört büyük şehrini ziyaret eden havariler bu dört şehir (Kudüs, İskenderiye, Roma, Antakya)’de ilk kiliseleri kurdular. Daha sonraki yıllarda bu dört şehir patriklik merkezi ilan edildi. İlk kiliselerin kurulmasından sonra beş asır boyunca Antakya, Roma-Bizans İmparatorluğu’nun dini, idari ve askeri yönetim merkezi olarak Suriye bölgesinde etkili konumunu devam ettirdi.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Antakya founded by Seleucids B.C. 300 was one of the biggest cities of the world during antiquity and medieval ages. During this era Antakya was cultural, commercial and religious centre of the Eastern world. Antakya was invaded by Emperor Pompei 64 B.C Thus in Antakya Roman reign commenced. This period lasted until the Muslims conquest. 636 A.D. with the conquest of the city by Emperor Pompei it was ruled as an autonomous city within the empire. In Antakya history one of the most eminent events during the reign of Emperor Caligula desciple of the Jesus Christ Saint Barnabas Pavlos and Peter settled in the city to emit the Christianity. As a result of the missionary services done by these Saint they could congregate a mass which is called for the first time as Christians in Antioch. From Antioch, Christianity spread throughout the Roman World 37 A.D. During the Spread of Christianty in Roman territory Christians saw an unprecedented salughter and torture. In 313 A.D with the Great Constantin’s Milan decree Christians were relieved of torture inflicted by the Roman Emperor. Roman Emperors used Antakya as a military base. Antioch was one of the greatest cities of the East of Byzantium and the administrative centre of Syria.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :