Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kuruluş yeri açısından cadde ve alış veriş merkezi mağazacılığının karşılaştırılması: ankara ilinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Epoka Üniversitesi Business Administration Bölümü1, Melikşah Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
546
DOI :
Özet Türkçe :

Perakendeci işletmeler, tüketicilere yakınlıkları ve pazar oluşturabilme potansiyelleriyle dağıtım kanallarının en güçlü aktörleridir. Kentleşmede klasik mağazacılık anlayışını yansıtan "cadde mağazalarının" yanında, alışverişin eğlence unsuru ile birleşmesi "alışveriş merkezleri" (AVM) olarak nitelendirilen büyük mekânların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Değişen pazar koşullarında perakende mağazaların kuruluş yeri seçimi, kendi karlılıkları ve müşteri memnuniyeti açısından dikkatle analiz edilmesi gereken stratejik bir karar haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin perakende sektöründe mağaza kuruluş yeri tercihlerinin, "cadde mağazaları" ve "alışveriş merkezlerine" (AVM) göre nasıl şekillendiğini tespit etmektir. Araştırmanın örneklem kümesi; Ankara il sınırları içinde faaliyet gösteren cadde mağazaları ve AVM mağazalarından kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Anket yöntemi ile toplanan nicel veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçta her iki mağaza türünde de, kuruluş yeri seçerken yöneticilerin geniş otopark, çocuklar için oyun alanları, temizlik, güvenlik, mağaza içi havalandırma kriterlerini öncelikle önemsediği anlaşılmıştır. Bunun yanında güvenilir işletme olabilmek için kurumsal bir yapının oluşturulması da büyük öneme sahip görülmektedir.

Özet İngilizce :

Retail enterprises are the most powerful components of distribution system thanks to their proximity to the customer and ability to create markets. Along with street stores representing the classical concept of retail industry urbanization has also brought about shopping centers that combine shopping experience and entertainment in large closed facilities. The choice of location of a retail store has become a strategic question, worthwhile deeper analysis from the perspective of profitability and customer satisfaction. In this study, we have tried to examine the preferences and motivation of the owners and managers of stores located both on streets and inside shopping malls regarding choice of store location. The sample set we selected by snowflake sampling method from street stores and stores inside shopping centers located within the borders of Ankara province. Quantitative data was collected by survey responses and were analyzed by Analysis of Variation (ANOVA) and t-Test. As a result, it was determined that for operators of both street and shopping center stores such criteria as spacious parking lot, children's playground, cleanliness, security and indoor ventilation were among the most significant ones. Apart from this, to create an image of a reliable company establishing a corporate structure was deemed important.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :