Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşen dünya’da çevre sorunlari

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi1, The University of Tampa, Faculty of Business2
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde hemen her ülkenin en önemli sorunlarından biri haline gelen çevre sorunları, özellikle küresellesmenin etkisiyle uluslar arası bir boyut kazanmıstır. Bugün ulusal ve uluslar arası düzenlemelerde yer alan ve tartısılan bu sorunlar, ekonomik, sosyal ve siyasal yönü olan çözümler beklemektedir. Diger ifade ile dünyanın ortak sorunu haline gelen çevresel sorunların ancak uluslar arası isbirligi çerçevesinde çözülecegi düsünülmektedir. #ste bu çalısma, küresellesme baglamında ortaya çıkan çevresel sorunları ve bunların çözümüne iliskin birtakım önerileri içermektedir. Bu baglamda küresellesme ve buna baglı olarak çevresel sorunlar, sürdürülebilir kalkınma ve bunların ulusal ve uluslar arası boyutu ele alınarak birtakım önerilerde bulunulmaktadır.

Özet İngilizce :

In recent years, environmental problems, as one of the most important issues in every country in the world, have acquired international dimensions as a result of globalization. These environmental problems were addressed by international legal regulations and they wait for solutions including economic, social and political dimensions. In other words, since environmental problems acquired international dimensions, the remedies offered should also involve international cooperation. This study analyzes environmental problems that result from globalization and makes some recommendations as to their solution. Therefore, globalization and resulting environmental problems are addressed and some remedies offered by taking into account the issue of sustainable development and national and international dimensions of these problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :