Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel ticarette lojistik üslerin önemi ve türkiye

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi / İskenderun Sivil Havacılık Yüksek Okulu İskenderun / HATAY1, Antakya Gümrük Müdürlügü Antakya / HATAY2, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi / Türk Dünyası İşletme Fa
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısma, Türkiye’nin lojistik üs olma performansını ele almaktadır. Küresel ticarette bir ülkenin lojistik üs olabilmesi; cografik, fiziki ve kurumsal altyapısının güçlü olmasını gerektirmektedir. Lojistik hizmetler, ticaretin küresellesmesine paralel olarak, uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde etmenin önemli bir aracı haline gelmistir. Lojistik hizmetlerdeki yüksek performans, özellikle gelismekte olan ülkelerin küresel ticareti kontrol etmeleri ve küresellesmenin getirilerinden pay almaları için ayrı bir öneme sahiptir. Küresel ticarette lojistik, gerek uygulamada gerekse teorik olarak oldukça yeni bir alandır. Özellikle lojistik konusunun Türkiye açısından degerlendirildigi bilimsel çalısmalar oldukça sınırlıdır. Türkiye’nin lojistik üs olma potansiyeli, basta Dünya Bankası olmak üzere konu ile ilgili kısıtlı ikincil veriler kullanılarak degerlendirilmistir. Türkiye’nin, )pek Yolu güzergahında bulunması, kıtaları birlestirmesi, üç tarafı denizlerle çevrili olması gibi cografik özellikleri, lojistik bir üs olmasına yetememektedir. Basta, kombine tasımacılık, bilgi teknolojileri gibi fiziki alt yapı alanlarında ve yine yasal, finansal ve yönetsel gibi kurumsal alanlarda iyilestirmeler yapılması gerekmektedir.

Özet İngilizce :

This study examines Turkey’s performance as being logistics center. In global trade, being a logistics center for a country requires strength geographic, physical and institutional infrastructure. Logistics services, parallel to global trade, have become an important tool in having competitive advantage in international markets. Furthermore, high performance in logistics services are especially important for developing countries to control global trade and to get share from benefits of globalization. Logistics in global trade is a new subject both in theory and practice. Especially the studies which evaluates the logistics from Turkey’s viewpoint are higly limited. Turkey’s potential for being logistics center has been evaluated by using limited secondary data, especially using the data of World Bank. Turkey’s geographical characterics as having Silk Road, combining the continents, being surrounded by the seas are not enough to become logistics center. Some improvements should be made primarily in physical conditions as intermodel transportation, information technologies and also in institutional areas as legal, financial and managerial conditions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :