Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültür değişmesi ve safiye erol’un “kadıköyü’nün romanı” ve “ülker fırtınası” adlı romanlarında kuşak çatışması

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Kadıköyü'nün Romanı ve Ülker Fırtınası, Safiye Erol'un Cumhuriyet'in ilk yıllarında, toplumumuzda batılılaşma ile geleneksel değerlerin, kuşaklar arasında farklılaşan değer yargılarının ve yaşam biçimlerinin çatışmasını irdeleyen iki romanıdır. Yazarın zengin hayat tecrübesini yansıttığı bu eserlerde yeni neslin etkisi altında kaldığı kültür, Batı kaynaklıdır. Zira kahramanların içinde doğup büyüdükleri dönem, millet olarak Doğu kültüründen Batı kültürüne geçişin gerçekleştiği ve kültürel değişimin her alanda kendisini hissettirdiği Cumhuriyet'in ilk yıllarıdır. Bu yıllarda yeni neslin eski kuşakla ağırlıklı olarak belli alanlarda çatışma içinde olması doğaldır. Bu çalışmada amaç, Safiye Erol'un bu iki romanından yola çıkarak sosyal ve kültürel değişimin sebeplerini araştırmak; toplumumuzda 'Batılılaşma' diye tabir edilen değişim serüveninin nasıl başladığı; Anadolu halkını değişmeye ve benzeşmeye iten temel dinamiklerin neler olduğu ve nesiller arası çatışmanın daha çok hangi alanlarda yoğunlaştığı sorularının cevaplarını bulmaktır

Özet İngilizce :

"Kadıköyü 'nün Romanı " and " Ülker Fırtınası " are Safiye Erol 's two works examining the conflict of traditional values , valuable judgments going into change between generations and life styles with westernalization of our society in the first years of Republic. In these works combining with the writer's various experiences, new generation is under the influence of culture which originated from the west , because the period that they were born and grown up is the first years of Republic when it happened to pass from east culture to west culture as nation and cultural difference showed itself in every part. In these years it is normal new generation has conflict with old generation especially in specific fields. The aim of this work is to research the causes of social and cultural difference by following the two works of Safiye Erol; to find how the change adventure called as "Westernilaze" begins; to answer the causes pushing Anatolian society to become different or as the same and to answer the question in what fields we come mostly across the generation gap.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :