Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Keçi dere (gönen çayi’nin bir kolu) havzasinin hidrografik özelliklerine sayisal yaklaşim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, Keçi dere havzasının hidrografik özelliklerinin sayısal yöntemler kullanılarak açıklanmasıdır. Bu amaç dogrultusunda havzanın sekil oranı, drenaj tipi, çatallanma miktarı, çatallanma oranı, akarsu uzunlukları ve boyuna profili, drenaj yogunlugu, drenaj sıklıgı ve hipsometrik egrisi gibi özellikleri hesaplanmıstır. Sonuç olarak, elde edilen bulgular Keçi dere havzasının olusum ve gelisiminde önemli jeomorfolojik ve hidrografik süreçlerin etkisi olan genç karakterli bir havza oldugunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Aim of this work explained numerical data using of hydrographical features of Keçi Stream basin. To achieve our goal several drainage chaacteristic such as basin figure proportion, drainage type, bifurcation quantity, bifurcation ratio, stream length and profile, drainage density, drainage frequency and hipsometric curve were calculated. Consequently, the results showed that Keçi dere basin is in yaung stage of development as a consequences of geomorphic and hydrographical processes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :