Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki kelime hazineleri üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
669
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kelime hazinelerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada öğrencilerden kendilerine verilen altı konudan birini seçerek bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Yazılan kompozisyonlarda öğrencilerin kullandıkları kelime hazinesi çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın verileri ilköğretim 7. sınıfa devam eden 394 öğrencinden toplanmıştır. Verilerin analizinde SCP 4.07 ve SPSS 15.0 programları kullanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrencilerin kelime hazinesi, cinsiyet, okul öncesi eğitim alma, sosyoekonomik düzey ve akademik başarı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate 7th grade elementary school students' vocabulary according to some variables. In this research, the students were asked to write a composition by selecting a topic out of six subjects which were given them. Vocabulary which was used in their written compositions was investigated in terms of various variables. The data were gathered from 394 7th grade students. SCP 4.07 and SPSS 15.0 were used for analyzing the data. Findings of this research assert that students' vocabulary shows statistically significant difference in terms of sex, taking kindergarten education, socioeconomic degree, and academic success.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :