Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarindaki görsel sanatlar dersi öğretmenleri ve fiziki altyapi standartlarina yönelik bir durum değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, ilkögretim okullarında görsel sanatlar dersini veren ögretmenlerle, dersin verildigi egitim ortamlarının, standartlara ne derece uydugunu durum tespiti yaparak tartısmaktır. Arastırmada nitel yöntemlerden yararlanılmıstır. Bu kapsamda görüsme, gözlem ve doküman incelemesi yapılmıstır. Çalısma, iki farklı bölgede ikisi kamu, ikisi de özel ilkögretim okulu olmak üzere toplam dört ilkögretim okulu ile sınırlandırılmıstır. Arastırma sonucunda, okulların fiziki standartlarına iliskin olarak, genelde görsel sanat egitimi için ayrılmıs dersliklerin olmadıgı, normal dersliklerin bu ders için yetersiz kaldıgı, özel havalandırma tertibatlarının bulunmadıgı, derslikte ögrenci basına düsen 1.50 m2’lik alanın olusturulmadıgı, dersliklerin malzeme giris çıkıslarının kolaylıgı açısından uygun yerlerde planlanmadıgı tespit edilmistir. Ögretmenlerin standartları saglamadaki yeterlilik durumlarında ise, görsel sanat egitimi dersine yönelik bulgu ve görüslerini ilgili egitim politikacıları ve planlamacılarıyla paylasmadıkları, ögrencilerinin sanatsal gelisimleri konusunda velilerle sınırlı bir diyalog içinde oldukları, konu ile ilgili anlatımlar için gerekli olan ögretim yöntemlerini kullanmada yetersiz kaldıkları gözlenmistir. Sonuç olarak, devlet ve özel egitim kurumlarında fiziki standartlara uygunluk, ögretmen ve ögrenci etkilesiminde, ögretmenlerin islerini istekli bir sekilde yapmalarında, ögretmenlerin kendi yeterliliklerini gelistirme çabalarında ve egitim-ögretim sürecinde daha da basarılı sonuçlar dogurabilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate to what extent the visual arts teachers and the physical conditions of classrooms meet the standards by assessing the related data. The qualitative data gathering method, which involved interviews, observations and document examination, was used in the study. The study was carried out at four different schools from two different regions. Two of the schools were public schools while the other two were private. As a result of the study, it was found that the schools, generally, did not have special rooms reserved for art education and the conventional classrooms were not suitable for art education because of the facts that they lacked in air-conditioning units, 1.50 m2 space per student was not found in those classrooms and their locations were not properly designed for carrying the materials in and out. As regards the proficiency of art teachers, it was observed that the teachers did not share their views and findings related to art education with education planners and policy-makers, they had limited dialogue with the parents on the artistic development of their students, and they were inefficient at using the necessary teaching methods related with their branches. Consequently, it can be said that the proper physical conditions at public and private schools can bring about such successful results in education process as the interaction between teachers and students and the willingness of teachers for their jobs as well as their efforts to develop themselves.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :