Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında büyük sınıfların yönetiminde karşılaşılan sınıf içi sorunlara öğretmen yaklaşımı üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, büyük sınıfların yönetiminde karsılasılan sorunların önem derecesinin ve bu sorunlara iliskin ögretmen görüslerine etki eden demografik faktörlerin belirlenmesidir. Çalısmada, egitim-ögretim ortamında büyük sınıflarda karsılasılan sınıf içi sorunlar, önem derecesi ve sınıf içi sorunlara ögretmen yaklasımının çesitli demografik degiskenlerle iliskisi incelenmistir. Bu amaca yönelik olarak öncelikle ilkögretim okullarında görev yapan ögretmenlerin çesitli demografik özellikleri incelenmis, büyük sınıflarda karsılasılan sınıf içi sorunlar ve önem dereceleri friedman testi ile belirlenmis ve son olarak tek yönlü MANOVA analizi ile büyük sınıflarda karsılasılan sınıf içi sorunlara ögretmen yaklasımına etkisi olan demografik degiskenler ortaya çıkarılmıstır. Elde edilen bulgulara göre; yanındakilerle konusmak, söz almadan konusmak, derse hazırlıksız gelmek, dersi dinlememek, arkadaslarının dikkatini dagıtmak, arkadaslarıyla tartısmak, arkadaslarıyla kavga etmek en önemli karsılasılan sınıf içi sorunlar olarak karsımıza çıkmaktadır. Diger yandan sınıf içi sorunlara ögretmen yaklasımı üzerinde etkili olan demografik degiskenlerin ise “ögrenci sayısı” ve “mezun olunan okul” oldugu saptanmıstır

Özet İngilizce :

The purpose of this research is finding out the degrees of significance of the problems encountered in the management of upper grades and signifying demographic factors which affect teacher views concerning these problems. In this study, in-class problems encountered in education-instruction environment in upper grades, their degrees of importance and the relationship between teacher approach for in-class problems and various demographic variables have been considered. For this purpose, first various demographic features of those teachers who work in primary education schools have been studied, the in-class problems encountered in upper grades and their degrees of importance have been determined through Friedman Test and finally the demographic variables which have effects on teacher approach for the in-class problems encountered in upper grades have been revealed through One-Way MANOVA Analysis. According to the findings obtained, talking to desk-mates, talking without permission, becoming unprepared for the lesson, not listening to the teacher, distracting classmates’ attention, arguing with classmates and quarreling with classmates are the most frequent in-class problems. On the other hand, the demographic variables which are influential on teacher approach for in-class problems are the number of students and the schools which teachers graduated from.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :