Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin yazili anlatimlarinin konu seçimleri açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
256
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada konu ve konu seçimi açısından 1. sınıftan 8. sınıfa kadar ilköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımları incelenmiştir. Araştırmada alan araştırması yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın evereni Türkiye genelindeki ilköğretim okulları iken örneklemi ise 2004–2005 öğretim yılında Türkiye’nin 7 coğrafî bölgesinden biri kent merkezi birisi de kırsal kesimden olmak üzere toplam 14 yerleşim biriminde bulunan ilköğretim okullarındaki toplam 4.861 öğrencidir. Veriler yazılı anlatım uygulama kâğıtları vasıtası ile toplanmıştır. Öğrencilerin yazılı anlatımları, konuları itibarı ile değerlendirilip sınıflandırılmış ve bulgular sayısal olarak ortaya konarak yüzdelikleriyle beraber yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, written expressions of primary school graders from 1st to 8th as regard to their choice of topics have been examined. Field research technique is adopted in the study. The universe of the study is primary schools in Turkey general; while , its sample consists of total 4861 students from primary schools in total 14 districts stated in 7 geographical regions of Turkey- one urban and one rural area- in 2004-2005 Educational Term. Data have been collected by the means of written explanation papers. Written explanations of students have been evaluated according to their topics and they have been classified. Findings are commented together with their percentages in numbers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :