Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sosyo ekonomik düzeyleri ile değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1, Mustafa Kemal Üniversitesi2
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada, “ilkögretim 5. sınıf ögrencilerinin sosyo ekonomik düzeyleri ile sosyal bilgiler dersinde kazandıkları degerleri arasındaki iliskinin belirlenmesi” amaçlanmıstır. Arastırma korelasyonel bir çalısma olup, Hatay il merkezinde bulunan 32 ilkögretim okulu arasından rastgele örnekleme metodu ile seçilen 5 ilkögretim okulunda ögrenim gören 140 ögrenci üzerinde gerçeklestirilmistir. Verilerin toplanması amacıyla, 36 maddeden olusan likert tipi bir anket formu kullanılmıstır. Verilerin analizinde korelasyonel istatistik teknigi kullanılmıstır. Arastırma sonucunda, ögrencilerin sosyo ekonomik düzeyleri ile deger kazanım düzeyleri arasında pozitif yönlü zayıf bir iliski tespit edilmistir. Bu sonuç dogrultusunda, arastırma kapsamında bulunan degerlerin kazandırılması sürecinde, ögrencilerin degerleri edinmeleri bakımından sosyo ekonomik düzeylerinden çok süreçle iliskisi olan diger faktörlerin göz önünde bulundurulması önerilmistir

Özet İngilizce :

In this research, we intend to assign the specification of the relationship between the socioeconomical grades and their values in social studies lesson of the primary school students in the 5th grades. This resaarch is a correlative work ond carries out on 140 students from five different schools in Hatay city center who are chosen by randomly exemplification method. For the purpose of collecting the data it is used a type of likert questionnaire of which consist 36 items. For the analysis of data the tecnique of statistics correlation is used. At the end of the reserch it is identified a positive-directional-slight relationship between the socio-economic grades of the students and their valuation of the obtainment grades. According this to this result, at the process of the obtainment of the valuation which is at the extent of the research, with the regard of the students’ obtainment of the valuation, considering the different factors which are relevant to the process is more important than socio-economical grades.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :