Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iki aşamalı genetik kavramlar tanı testi geliştirme ve geçerlik çalışması

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı üniversite ve başarılı lise sınıflarında kullanılmak üzere iki aşamalı genetik kavram tanı testi (GKTT) geliştirmek ve bu testin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. İki aşamalı tanı testi geliştirme süreci üç adım içerir: konu içeriğinin belirlenmesi, öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarının tespit edilmesi, teşhis testinin geliştirilmesi. Toplam 16 maddeden oluşan test Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 120 (87 bayan, 33 erkek) öğretmen adayına uygulanmıştır. Madde ve test analizleri sonunda testin güvenirliği, maddelerin güçlük ve ayırt edicilik indeksleri, çeldirici fonksiyonları tespit edilmiştir. Analiz sonucunda 16 maddelik testten 4 madde çıkarılmış ve GKTT toplam 12 maddeden oluşmuştur. Testin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0,73 olarak bulunmuştur. Geçerlik çalışması için uzman görüşleri alınmış ve belirtke tablosu hazırlanmıştır. Madde analizleri madde güçlük indekslerini 0,33 ile 0,60 değer aralığında vermiştir. Test ortalaması 5,54 ve testin ortalama güçlüğü 0,46'dır. Madde ayırt-edicilik indeksleri 0,31 ile 0,72 arasındadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to develop a reliable and valid two-tier diagnostics instrument designed to investigate college level biology students' understandings of genetics concepts. The Concepts Diagnostic Test was developed by using procedure that had three general steps: defining the content boundaries of the test, obtaining information about student teachers' misconceptions, and diagnostic instrument development. During this process a concept map was created and propositional statements representing the relevant genetics concepts were listed. Additionally, common Mendelian genetics misconceptions among biology students were identified. The final Genetics Concepts Diagnostic Test consisted of 12 two-tier items. The reliability coefficient (Cronbach alpha) for the whole test was 0.73. The range of values for the discrimination index was from 0.31 to 0.72 and the overall average difficulty index was 0.46. The diagnostic instrument was administered to 120 prospective biology teachers at Marmara University. Participants consisted of 87 females and 33 males. The common misconceptions on genetics were identified through analysis of the items from the instrument. Finally, the two-tier instrument is appended.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :