Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hatay velîlerinden şeyh ahmed kuseyri

Yazar kurumları :
MKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 1
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

Asıl adı Ahmed bin Abdurrahman Kuseyri olan Şeyh Ahmed Kuseyri'nin doğum tarihi bilinmemektedir. 1546'da Hatay'da vefat etmiştir. Türbesi Şenköy'dedir. Aslen Suriye Selçuklularından olduğu, ilim ve tasavvuf erbabı bir aileye mensup olduğu, Şafi Mezhebi'nin Halveti koluna bağlı olduğu bilinmektedir. Yaşadığı bölgede ortaya çıkan zararlı faaliyetleri ortadan kaldırdığı için, kendisine Kuseyr, mıntıkası verilmiş; bugün Şenköy adıyla anılan yerde kurduğu dergâhı gariplerin, yolcuların sığındığı bir yer olarak ün yapmıştır. Günümüzde ise, türbesinin bir çok hastalığa şifa olduğu inancı vardır. Yalnız yurt içinden değil, yurt dışından da ziyaretçilerin, -türbeyi ziyaret etmek amacıyla- Şenköy'e geldikleri bilinmektedir. Yaşadığı dönemde de verdiği vaazların, hutbelerin çok rağbet gördüğü anlaşılmaktadır. Kısaca, Şeyh Ahmed Kuseyri'nin misyonu, ilmi ve ahlâkıyla Anadolu'yu aydınlatan zincirin bir halkası olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

"Real name is Ahmed bin Abdurrahman Kuseyri. Birth date is not known. He was died in Hatay in 1546. Mausoleum is in Şenköy. In fact, it is known that he is from Seljuks in Syria. He is a member of educated family on science and mysticism. He is connected with Şafi Mezhebi Halveti. "Kuseyr" district has been given to him since he removes dangerous activities in hir region. His dervish convent is known as a place in which the strangers and passengers trust. So even today, there is a belief his mausoleum restores to many illness among the people. It is known in Hatay that too many people who come from both abroad and in our country come to Şenköy in order to visit him. It is understood that both his sermons and Friday sermons were loved by the people in his whole life. Shortly, it is said that the mission of sheik Ahmed Kuseyri is one of the rings of chain that lightens Anatolia with his knowledge and ethics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :