Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güzel sanatlar ve spor liselerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: öğretmenlerin görüşleri

Yazar kurumları :
KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat eğitimi, bireylerin sanat ve kültür alanlarında yetiştirilip bilinçlendirilme çabasıdır. Güzel sanatlar ve spor liselerindeki sanat eğitiminde öğretmen önemli bir role sahiptir. Eğitimde kalitenin artması için sanat eğitiminde karşılaşılan sorunların giderilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, resim öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma grubu 66 resim öğretmeninin katılımıyla oluşturulmuştur. Verilerin analizi sonucu, sanat eğitiminde görülen sorunlar (1) yönetim ile ilgili sorunlar, (2) fiziki ortamlar ve kaynak yetersizliği ile ilgili sorunlar, (3) yapı ve işleyiş ile ilgili sorunlar, (4) Resim öğretmeni ile ilgili sorunlar, (5) öğrenci alımı ve sınavlarla ilgili sorunlar, (6) eğitim programı ile ilgili sorunlar ve (7) Sosyokültürel çevre ve yanlış anlayışlar ile ilgili sorunlar olmak üzere yedi temel kategoride ortaya çıkmıştır. Sanat eğitiminin iyileştirilmesi ve sorunların çözümü için araştırma bulgularına dayalı yorum ve öneriler yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Art education can be called as the effort of having people to grow up and make them conscious of art and culture. Teacher has an important role on art education in Fine Arts and Sport High Schools. The problems in art education should be eradicated in order to increase quality. The purpose of this study is to investigate opinions of art teachers about problems in art teaching. Qualitative research methodology was used in this study. The participants of the study were 66 art teachers. As a result of the analysis of the public survey through the method of qualitative data analysis, problems in art education have been classified as (1) management, (2) physical environment, instructional material and access to resources, (3) educational system and policy, (4) art teacher, (5) get student and examinations, (6) curriculum planning, and (7) sociocultural environment and myths. How the problems facing art education can be handled and how the field can be improved is discussed on the basis of research findings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :