Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etkin bir yönetim için vizyoner liderliğin önemi: hatay’daki kamu kurumlari üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
MKU İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1, MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
658
DOI :
Özet Türkçe :

Liderlik, insanlık tarihi kadar eski bir kavram olmakla beraber, bu konudaki çalışmaların sanayi devrimi sonrasında hız kazandığı görülmektedir. Günümüze kadar bu konuda birçok araştırmalar yapılmış, ulaşılan bulgular yorumlanmış ve kavramla ilgili çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Değişen yönetim anlayışları, beraberinde yeni yönetici ve lider tiplemelerini de getirmiştir. Vizyoner liderlik, diğer yönetim tiplemelerinden farklı olarak, son dönemde ortaya çıkan yeni bir anlayıştır. Bu anlayış, liderin, başında olduğu kurumu, proaktif (öngörüsel) ve insancıl bir yaklaşım ile, öngörülen gerçekçi bir hedef doğrultusunda, hizmet verdiği kimselerin (müşteriler, vatandaşlar) beklentilerini temel alarak idare etmesine ve sürekli gelişme içinde tutmasına dayanmaktadır. Devletin günden güne “vatandaş merkezli” bir yapıya büründüğü günümüzde, vizyoner liderliğin kamu yöneticileri tarafından uygulanması daha da zorunlu hale gelmiştir. İşte bu çalışma, Hatay ölçeğinde kamuda görev yapan yöneticilerin liderlik ve vizyoner liderlik konusunda görüş ve yaklaşımlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Even though the concept of leadership dates back to the early history of humanity, the studies on the subject of leadership increased after the Industrial Revolution. There are many studies, accumulated data, interpretations and theories on the subject. The changing understanding of administration brought about changes in types of leaders and administrators. The visionary leadership, different from other typologies of administration, emerged recently. This understanding of leadership requires the leader of a particular institution to administer and keep up-to-date his or her organization in accordance with the expectations of (citizen-customer) service receivers and based on a visionary and humanist approach. As the public administration increasingly becomes citizen-centered, the application of visionary leadership by public administrations has become more necessary. This study examines the attitudes and opinions of public administrators about leadership and visionary leadership in Hatay province.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :