Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diz kuvveti ve beden kitle indeksinin 30 metre ve 1500 metre koşu performansina etkisinin araştirilmasi

Yazar kurumları :
Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu-Tokat1, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu – Niğde2, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu BESYO – Sam
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı Beden Egitimi ve Spor Bölümü özel yetenek sınavına giren adaylarda diz fleksiyon ve ekstansiyon kuvveti ile Beden Kitle ndeksinin 30 metre sürat ve 1500 metre kosusuna etkisinin arastırılmasıdır. Bu amaçla arastırmaya, Beden Egitimi ve Spor Bölümü özel yetenek sınavına giren 1093 erkek ve 259 bayan alınmıstır. Adaylara önce 1500 m kosusu yaptırılmıs; erkeklerde 5 dakika 10 saniye ve altında, bayanlarda 6 dakika 40 saniye ve altında kosan adaylar bir sonraki asamaya geçebilmislerdir. Bir sonraki asamada adaylar 30 m sürat kosusuna tabi tutulmuslar ve sn olarak en iyi kosan adaylar sınavı kazanmıslardır. Sınava katılan adayların branslara göre aralarındaki farklılıkları belirlemek için varyans analizi (ANOVA) yapılmıs farklılıkların kaynagının tespiti içinse LSD testi uygulanmıstır. Kazanan ve kaybedenler arasındaki farklılıklar independent t-testi ile tespit edilmistir. 1500 metreyi verilen sürede kosarak özel yetenek sınavını kazanan ve kaybedenlerde diz kuvvetleri istatistiksel anlamda farklı degildir (p>0.05). 1500 metre kosusuna girenlerde spor branslarına göre diz kuvvetleri hem erkeklerde hem de bayanlarda istatistiksel olarak anlamlı degildir (p>0.05). 30 metre kosusuna göre degerlendirmede kazanan ve kaybedenlere baktıgımızda hem erkeklerde hem de bayanlarda kazananların diz kuvvetleri, kaybedenlerden daha iyi olmakla beraber anlamlı fark bulunmamıstır (p>0.05). Yine 30 metre kosusuna göre degerlendirmede, bayanlarda kazanan ve kaybedenler arasında diz kuvvetleri agırlıklı olarak kaybedenlerde istatistiksel olarak anlamsız bir sekilde daha fazladır (p>0.05). Sonuç olarak diz ekstansiyon ve fleksiyon kuvvetlerinin 30 metre ve 1500 metre kosusunda sınavı kazanma ve kaybetmede etkisinin olmadıgı görülmüstür. Beden Kitle ndeksinin yüksekliginin 1500 metre kosusunda olumsuz etki ettigi söylenebilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to search the effect of knee flexion and extension strength on 30 m sprint and 1500 m running time who attend to special ability exam of physical education and sports department. To this purpose 1093 male candidate and 259 female candidate participated the exam. First of all they run 1500 m. Males who run 1500 m in or under 5 minute 10 second; female who run 1500 m in or under 6 minute 40 second could participate the second stage of exam, the others were eliminated. In the subsequent stage 30 m sprint test was applied. A one-way analysis of variance and LSD tests were performed to assess differences between sports. Independent t-test was used to evaluate the differences between winners and losers. Knee strength values were not significantly different between 1500 m winners and losers (p<0.05) in both females and males. Knee strength values were not significantly different according to sport branches of 1500 m winners and losers (p>0.05). As a result of 30 m sprint test the winners knee strength was better than losers but this difference was not significant (p>0.05) in males. As a result of 30 m sprint test the losers knee strength was better than winners but this difference was not significantly (p>0.05). Knee extension and flexion strength don't affect the winning or loosing of 30 m and 1500 m running exam. High body mass index negatively affect 1500 m running time.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :