Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Daskyleion’da doğu yunan ve doğu yunan etkili seramik ithalatı

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

Daskyleion kenti, M.Ö. 7 ve 6. yüzyıllarda, farklı merkez ve bölgelerde üretilmiş, çeşitli stil ve ekolleri temsil eden çok sayıda seramiği ithal edebilmiş ender kentlerden birisidir. Bu merkezde ele geçmiş ithal ürünler arasında, konsantrik daire bezemeli skyphoslar, kuşlu, rozetli, gözlü, meanderli ve bantlı skyphoslar, Ionia kyliksleri, Orientalizan ve Yaban Keçisi Stili'nde üretilmiş pek çok seramik yer almıştır. Ayrıca, Erken Fikellura ve Fikellura seramikleri de kentte bulunmuş önemli eserler arasındadır. Daskyleion'un ithal etmiş olduğu Doğu Yunan ve Doğu Yunan etkili seramiklerin, Güney Ionia bölgesinden başlayarak (Miletos, Kalabaktepe atölyeleri), Kuzey Ionia (Klazomenai, Teos, Smyrna, Kuşlu skyphos atölyeleri), Aiolis ve Lydia (Sardis ve çevresi) bölgeleri ile Samos ve Khios adalarına dek uzanan geniş bir üretim sahasının ürünleri oldukları anlaşılmaktadır. Bu seramiklerin ithalatında gözlenen dikkat çekici yoğunluk ve çeşitlilik ise, Daskyleion yerleşiminin uygun konumu sayesinde, hem Propontis'in güney kıyısı boyunca sıralanmış Kyzikos, Lampsakos ve Parion gibi liman kentlerinin hinterlandlarına transfer ettikleri –Hellespontos ve Euxeinos Pontos (Karadeniz) rotası boyunca pazarlanan– ürünlere erişebildiğinin hem de Aiolis, Lydia ve Ionia bölgelerinden çıkarak Mysia içlerine doğru yönelmiş karayolu bağlantılı ticari trafikten faydalanabildiğinin önemli bir göstergesidir.

Özet İngilizce :

Daskyleion was one of the rare settlements that imported a great number of ceramics representing various styles and schools during the 7th and 6th centuries B.C. Among the imported potteries found in this center, one can observe skyphoi with concentric circles, bird bowl, rosette bowl, eye bowl, meander bowl and band bowl, Ionia kylixes and a considerable number of Orientalising and Wild Goat Style potteries. In addition, Early Fikellura and Fikellura ceramics were also among the rare examples of potteries found in the city. The east Greek ceramics and those under East Greek ınfluence, imported into Daskyleion were produced in Southern Ionia(Miletos – Kalabaktepe workshops), Northern Ionia(Klazomenai, Teos, Smyrna and "Bird Bowls Workshops"), Aiolis and Lydia(Sardis and its vicinity), Samos and Chios ıslands. The striking concentration and variety of this imported ceramics, show that Daskyleion, thanks to its suitable location, had the Access to the goods –marketed along the route of Hellespontos and Euxeinos Pontos(Black Sea)– and transferred from the ports of Kyzikos, Lampsakos and Parion along the southern coast of Propontis to their hinterlands and that Daskyleion was able to benefit from commercial traffic along the land route starting from Aiolis, Lydia and Ionia proceeding towards the iner parts of Mysia.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :