Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Daly-miller’ın yazma kaygısı ölçeğinin türkçeye uyarlanması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1, Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
542
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin yazma kaygılarını ölçmek amacıyla Daly ve Miller (1975) tarafından geliştirilmiş olan "Yazma Kaygısı Ölçeği"nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Mamak, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerindeki üç ilköğretim okulunun ikinci kademesinde öğrenim görmekte olan 450 öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen veriler üzerinde ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. Uyarlama çalışması sonrasında, yapılan faktör analizi sonucunda Yazma Kaygısı Ölçeği'nin; toplam varyansın % 53'ünü açıklayan ve "zevk alma, ön yargı, değerlendirilme kaygısı, yazdıklarını paylaşma" olarak adlandırılabilen dört faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı toplam ölçek için ,90, alt faktörler için sırasıyla 0,84, 0,79, 0,68, 0,68 olarak bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

"The aim of this research was at adapting The Writing Apprehension Test which was developing by Daly and Miller (1975) in a Turkish population and studying it's properties of reliability and validity. In this point of view the research was conducted with 450 secondary school students in Ankara. Principal component analysis rotated to varimax rotation was used for purpose of obtaining evidence for validity estimates, according to the results of factor analysis, it was determined that Writing Apprehension Test is made up of four factors which can be named as appreciation, prejudice ,evaluation apprehension, sharing what one writes explaining 53 % of the total variance. The estimated reliability of total scale scores by using Cronbach alpha was 0,90. All of the findings have been discussed in the light of literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :