Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir kültürel liderlik paradoksu: paternalizm

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
534
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumsal kültürün önemli karakteristik özelliklerinden biri olan paternalizm anlayışı özellikle Doğu toplumlarında oldukça yaygın bir yaklaşımdır. Bunun nedeni, Doğu toplum kültürlerinin Batı toplum kültürlerine göre, daha kollektivist ve geniş güç mesafesi özelliklerine sahip olmasıdır. Bu bağlamda, paternalizm anlayışının kollektivist ve geniş güç mesafesi özelliklerine sahip kültürlerde daha fazla uygulama alanı bulduğu söylenebilmektedir. Türkiye'de hakim olan toplumsal kültürün de benzer özellikler taşıdığı gözönüne alınırsa, Türkiye'de paternalist yaklaşımın benimsenebileceğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Bir örgütte hakim olan kültür, büyük ölçüde toplumsal kültürden etkilenmektedir. Dolayısıyla, paternalist kültürel özelliğe sahip bir toplumda yer alan örgütler de bu kültürel özellikten etkilenecek ve örgüt içerisinde hakim olan kültür de paternalist özellikler gösterebilecektir. Liderlik davranışlarının da örgüt kültürü ile etkileşim içerisinde olduğu düşünülürse, söz konusu örgüte mensup liderler paternalist davranışlar sergileyebileceklerdir. Bu çalışmada, paternalist liderlikle ilgili temel bilgilere yer verilecek, Batı ve Doğu toplumlarının paternalist yaklaşıma bakış açıları, Türk toplum kültüründe paternalizm ve son olarak paternalizmin işletme yönetim ve fonksiyonlarına etkisi incelenecektir.

Özet İngilizce :

Paternalism approach, which is one of the important characteristic features of social culture, is a considerably common approach especially in the Eastern community. The reason is that, the Eastern community culture is more collectivist and owns an extensive power distance than Western community culture. In this context, it can be said that paternalism approach has more demonstration areas in the cultures that are collectivist and own an extensive power distance features. Considering that; social culture, remaining in Turkey, displays similar features, it may not be wrong to express that paternalist approach might be embraced in Turkey as well. The culture remaining in an organization is influenced mainly from the social culture. Thus, organizations remaining in a community which owns a paternalist culture feature will be influenced from this cultural features and the culture remaining in an organization will be able to display paternalist features as well. Considering that; leadership behaviors are interactive with organization culture as well, the leaders related to such organization will be able to display paternalist behaviors. In this study; it will be given place to basic information about paternalist leadership, and analyzed the point of views of Western and Eastern communities to paternalist approach, the paternalism in Turkish community culture and finally, analyzed the paternalism's effect to the organization's management and functions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :