Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilimsel bilginin teoriye bağlı öznel yapısı: “evrim teorileri” etkinliği ve sonuçları

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1, Orta Doğu Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Fen eğitimi alanındaki birçok reform çalışması bilimin doğasının öğrenciler tarafından anlaşılmasını bir hedef olarak belirlemiştir. Bilimsel bilginin bazı temel karakteristik özellikleri vardır. Bunlardan biride bilimsel bilginin sübjektif olmasıdır. Bu çalışmada bilimsel bilginin sübjektif olması yani öznel ve teoriye bağımlı yapısı üzerinde durulmuştur. Bilim insanları bilimsel çalışmalarını yaparken ön bilgilerinden, inançlarından, tecrübelerinden, almış oldukları eğitimden etkilenirler. Bu çalışmanın amacı ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin sübjektif olmasına yönelik görüşlerinin doğrudan-yansıtıcı ve araştırmaya dayalı laboratuar öğretimi ile gelişiminin incelenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Laboratuarda yapılan etkinlikten sonra öğretmen adaylarının deneyimlerinin anlaşılması ve bilimsel bilginin sübjektif olması hakkındaki gelişimlerinin belirlenmesi için yazılı dokümanlar toplanmıştır. Etkinliğin sonunda öğretmen adaylarıyla mülakat yapılmıştır. Laboratuar uygulamasından sonra öğretmen adaylarını bilim insanlarının kişisel tercihlerinin ve aldıkları eğitimin onların çalışmalarını etkileyeceğine değinmişlerdir. Ayrıca bilim insanlarının araştırmalarını yaparken var olan teorilerden etkilendiklerini bununda bilimde sübjektifliğe neden olduğunu, bundan dolayı da bilimsel bilginin teori-temelli olduğunu belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

Reform studies in science education accepted that understanding the nature of science is an essential component of scientific literacy. Scientific knowledge has some basic characteristics; one of them is subjectivity. This study focused on subjectivity with theory-laden of scientific knowledge. The purpose of this study was to explore understanding of preservice science teachers' views of subjectivity during the explicit-reflective and inquiry-based laboratory instruction. The design of the study was qualitative and exploratory in nature. The researcher collected qualitative data with open-ended questionnaire. In addition, reflection papers were collected to understand preservice science teachers' experiences with the activity and to detect development about subjectivity. At the end of the semester, qualitative questionnaire and semi-structured interviews were conducted. The results showed that all of the preservice teachers expressed that scientists can be affected existed theories during their research, this cause subjectivity in science, therefore scientific knowledge is theory-laden.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :