Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Asi nehri’nde su yönetimi ve ortaya çıkan sorunlar

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Cografya Bölümü1, Antakya/HATAY2
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Beslenme havzası iki ya da daha fazla ülke topraklarından olusan akarsularda, suyun paylasımı dünyanın bazı bölgelerinde ciddi sorunlara yol açmaktadır. Benzer bir durum bugün yüzeysel beslenme alanının % 7’si Lübnan, % 67’si Suriye ve % 26’sı Türkiye topraklarından olusan Asi Nehri sularının paylasımı konusunda, Türkiye ile Suriye arasında yasanmaktadır. Bu çalısmada, 1950-2008 yılları arasında Asi Nehri havzasındaki su yönetimi incelenerek buna baglı ortaya çıkan sorunlar tespit edilmistir. Bunun için önce söz konusu yıllar arasındaki sıcaklık ile yagısın, debi ve rejim degisiminde etkili olup olmadıgı sorgulanmıstır. Daha sonra havzadaki nüfus miktarı, arazi kullanımı, ürün deseni ve sanayi tesislerindeki degisim ile su yapılarının debi, rejim ve su kalitesine olan etkileri ortaya konulmaya çalısılmıstır. Buna göre, özellikle havzanın Suriye bölümündeki beseri faktörlerin degisimi, nehrin akımında azalmaya ve su kalitesinde bozulmaya yol açmıstır. Yıllık ortalama toplam akım 1950’li yıllarda 3 milyar 399,3 milyon m³ iken, bu deger geçen elli yıl içerisinde % 30 oranında azalarak bugün 2 milyar 400 milyon m³’e düsmüstür. Bu düsüsün Türkiye’ye yansıması, 1939 yılında Asi Nehri’nden Türkiye’ye bırakılan suyun (1 milyar 670 milyon m3) % 67 azalması (529 milyon m3) seklinde gerçeklesmistir. Ayrıca nehir suları 1975’te her türlü sulama için uygunluk arz ederken bugün amonyak ve agır metaller sınır degerlerini asmıs olup insan saglıgını tehdit eder boyutlara ulasmıstır. Bütün bunlar Asi Havzası’ndaki problemlerin asıl kaynagının beseri faktörler oldugunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Sharing of water can cause serious problems in some areas of the world where the river basin is in existence from two or more countries’ lands. Today, a similar situation exists between Turkey and Syria in the surface maintain basin of the Asi (Orontes) river which is composed 7% from Lebanon, 67% from Syria, and 26% from Turkey’s land. In this study, some problems are determined between the years of 1950-2008 by researching water management in the Asi River basin. For this, firstly whether the temperature and precipitation affected the flow and regime change was investigated in the questioned years. After that, the effects of the population, land use, crop pattern change, industrial foundations, and water construction on the flow, regime, and water quality were studied in the basin. According to the results, particularly in the part inside the Syrian borders, change of human factor caused decrease on the flow and worsening on the water quality of the river. When annual main total flow of the river was 3 billion and 399,3 million m³ in 1950ies, today this amount has decreased to 2 billion and 400 million m³ with a reduction of about 30% in the past fifty years. Reflection of this decrease to Turkey had been occurred the shape of the water flowing into Turkey in 1939 (1 billion 670 million m3) 67% reduction (529 million m3). Also, when the river’s water was appropriate for irrigation in 1975, today, ammoniac and heavy metal contents had overcome to the limits and reached to threatening level for human health. All of these show that the real source of the problems is the human factor in the Asi (Orontes) Basin.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :