Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Approaches to interdisciplinary ontological evolution of dimensions of global governance theory

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1, The University of Tampa2
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

This article systematizes the ontology of Global governance or world governance and the processes of their inclusion in policy decision process. Global governance or world governance is the political interaction of transnational actors aimed at solving problems that affect more than one state or region when there is no power of enforcing compliance. First, We provide an interdisciplinary ontological evolution of dimensions of governance theory and Incentives, Means of enforcement and Planning. Secondly, We focus on three different governance forms. Lastly, We examine on patients with global governance of the organizational structure of the Turkish exporters and importers of textile firms to analyze the effect of transformation will be attempted.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, Küresel yönetişim veya dünya hükümeti kavramının kamu siyasası üretim sürecindeki etkileri ontolojik bir sistematik bağlamında ele alınmıştır. Küresel yönetişim veya dünya hükümeti, ulus-üstü aktörlerin etkileşimi içerisinde ülkelerin veya bölgesel yönetimleri etkileyen sorunların devletler arası resmi işbirliği çerçevesinde çözecebileceğini belirtir. Çalışmada ilk olarak, Küresel yönetişimi teşvik edici unsurlar, planlama ve uygulamaya yönelik araçlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. İkincil olarak, üç ayri yönetişim biçimine odaklanılmıştır, Son bölümde ise küresel yönetişim olgusunun Türk ihracatçı ve ithalatçı tekstil firmalarının örgütsel yapılarının dönüşümüne olan etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :