Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Antakya ve çevresinde el zanaatları

Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi1, Egitim Bilimleri Bölümü.2
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’nin birçok yerinde oldugu gibi Antakya’da da geleneksel el zanaatlarının durumu asagı yukarı aynıdır. Kentlesme ve sanayilesmenin sundugu teknolojik gelismelerin, kısa zamanda çok ürün elde etme imkânı saglaması, Antakya’da el zanaatlarının ve ustalarının her geçen gün biraz daha azalmasına neden olmaktadır. Bu çalısmada Antakya ve çevresinde el zanaatlarının toplum içerisindeki islevleri üzerinde durularak geçmis ile gelecekteki dayanakları tespit edilmek istenmistir. Çalısmamızın birinci bölümünde konuya giris yapılmıstır. 'kinci bölümde arastırmanın amacı, önemi, kapsamı ve yöntemi üzerinde durulmustur. Bulgular ve yorumlar çalısmanın üçüncü bölümünü olusturmaktadır. Bu bölümde Antakya ve çevresinde tespit edilen el zanaatları ayrı baslıklar altında incelenmis, zanaatkârların sorunları, kullandıkları araç gereçler, yapım teknikleri hakkında bilgi verilmistir. Ayrıca el zanaatlarının bugünkü isyeri sayıları ve bulundukları yerler, zanaatkârların yasları, ikamet yerleri, ögrenim durumları, ugrastıgı zanaat, hangi konumda bulundukları, zanaatı kimden ögrendikleri, kaç kisiye ögrettikleri, zanaatı kaçının sürdürdügü ve isyeri sayıları da tablo içerisinde gösterilerek el zanaatlarının gelecekteki durumları ortaya konulmaya çalısılmıstır. Dördüncü bölümde ise üçüncü bölümde elde edilmis bulgular degerlendirilmis ve sonuca gidilmistir. Ayrıca bu konuyla ilgili önerilere de yer verilmistir.

Özet İngilizce :

In Antioch, like most of the places in Turkey, the status of hand-craft is more or less at the same level. The fact that technological developments that have been supported by urbanization and industrialization make fast production possible in a short space of time, causes a gradual descrease in handcraft and masters in Antioch. In this study, the functions of handcraft in society in and around Antioch are discussed and its future points of support are determined. In the first part of our study, an introduction is made. In the second part, the aim of the study, its significance, content and method are presented. The findings and comments make up the third part of the study. In this part, the handcraft that were detected around Antioch are examined under seperate headings and problems of craftsmen, their tools and information about their techniques are shown in tables. In addition, the age of craftsmen, their residence, educational level, art, status, their masters, how many people they have trained, how many of them are continuing their jobs and the number of their work places are presented in tables and the future of handcraft are predicted. In the fourth part, the findings that have been acquired in the third part are evaluated and concluded. Moreover, some suggestions related to the subject are included.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :