Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu’da kurulan üniversitelerin illerin sosyo-ekonomik yapılarına katkıları

Yazar kurumları :
Gazikent Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonomi Bölümü1, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İ.İ.B.F., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Üniversiteler, genel olarak ülkenin, özel olarak ise bulunduğu kentin sosyo-ekonomik gelişmesini sağlayan faktörlerin en önemlilerinden birisidir. Üniversite denilince, ilk önce, her üniversite nüfusunun kentte yaptığı harcamalar akla gelmektedir. Bunun yanında üniversitenin sosyo-ekonomik gelişmeye ve kentlileşmeye olan katkıları da önemlidir. Çünkü ekonomik gelişme ile sosyal/kültürel gelişme birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen dinamiklerdir. Yani sosyal/kültürel nedenler, ekonomik ve gelir artışlarının da bir koşulu olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar da, üniversitelerin kuruldukları illere özellikle ekonomik ve sosyal/kültürel açıdan çok önemli katkılarının olduğunu göstermektedir. Bu yapı itibariyle üniversiteler, bir yandan yarattığı gelir akımı ile kentin gelişmesinin maddi koşulunu oluştururken, diğer yandan da gelişmenin bilimsel ve sosyal/kültürel koşullarını hazırlamaktadır. Ancak üniversitelerin söz konusu katkılarının gerçekleşmesinde kentin fiziki, ekonomik ve sosyal/kültürel altyapısı önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, üniversitelerin bir kente olan katkısını arttırmak ve topluma öncülük edebilmesini sağlamak için, altyapısını mümkün olduğunca tamamlamış illere kurulması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, yükseköğretimde eğitim kalitesinin düşürülmesi ve kentin fiziki, ekonomik ve sosyal/kültürel yapısındaki yetersizlikler, bir üniversitenin bulunduğu kente olan katkısını azaltmaktadır. Buna karşın, üniversitelerin tüm ülkeye yaygınlaştırılması ve toplumun bütün kesimlerine eşit şekilde açık olması önemlidir.

Özet İngilizce :

"Universities" is one of the most important factors contributing the development of cities in general for the country, specifically for the city. When we consider universities, expenditure of a university population is the first thing that comes to mind. Moreover, contributions of universities both in urbanization and socio-economic spheres are also important since economic development and social-cultural development are reciprocal complementary dynamics. In other words, social-cultural causes appear as conditions of economics and income rise. Studies in this subject also show that universities contribute in the economic and social-cultural view to the cities too much. In that context, the universities not only form the financial condition by creating an income flow, but also prepare the scientific and social / cultural conditions. However, physical, economic and social / cultural structures of cities play an important role in the formation of these contributions. Accordingly, the lower and upper structure of the establishment of provinces should be completed as much as possible, in order to increase their contribution of universities to the cities and to enable them to be a pioneer of the society. However, lowering the quality of higher education and the inadequacies in the city's physical, economic, and social / cultural structure reduce universities' contribution to the city. In addition, spread of universities all over the country and openness of them to the whole sections of society are too vital.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :