Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
MKÜ Egitim Fakültesi Ögretim Üyesi1, Altınözü Boynuyogun İlkögretim Okulu Sınıf Ögretmeni Özet2
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Ölçme ve degerlendirme, egitim programının önemli bir ögesini olusturmaktadır Degerlendirme yaparak, ögretim programında belirlenen hedeflerin ne kadarının gerçeklestigi, ögrenme-ögretme süreci içerisinde yapılan çalısmaların ne kadar basarılı oldugu ve ögrencinin verilen bilgileri hangi oranda ögrendigi belirlenir. Yeni sistemde ölçme degerlendirme çalısmalarıyla ögrencilerin bilissel düzeyde ögrenme becerilerinin yanında, duyussal ve devinissel düzeyde de ögrenme, bilgi ve becerileri ölçülmektedir. Arastırmanın amacı, sınıf ögretmenlerinin alternatif ölçme ve degerlendirme teknikleri konusunda görüslerini, bu teknikleri kullanma sıklıklarını ve bu teknikleri kullanmada karsılastıkları sorunları belirlemektir. Arastırmanın evrenini Hatay ilinde yer alan ilkögretim ilkokulları, örneklemini ise, Hatay &li Antakya Merkez &lçesi’nde bulunan 36 ilkögretim okulundaki 4. ve 5. sınıf ögretmenleri olusturmaktadır. Arastırma genel tarama türünde betimsel bir çalısmadır. Arastırmada anket teknigi kullanılmıstır. Anketin geçerliligini ölçmek amacıyla faktör analizi yapılmıstır. Anketin Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı .89 olarak bulunmustur. Ayrıca verilerin çözümlenmesinde ortalama, standart sapma, bagımsız gruplar t testi ve varyans analiz teknigine yer verilmistir. Arastırma sonucunda; ögretmenlerin, alternatif ölçme ve degerlendirme tekniklerini kullanmada sorun yasadıkları, bu sorunun nedenleri, zaman, kaynak yetersizligi, sınıf mevcutlarının kalabalık olması, ögrenciler ile velilerin ilgisizligi ve ögretmenlerin alternatif ölçme ve degerlendirme konusunda yeterli bilgi sahibi olmamaları olarak belirlenmistir.

Özet İngilizce :

Assessment is an important component of curriculum. By doing assessment, it can be determined to extent to which a) stated educational goals have been attained, b) learning-teaching processes reached success, and c) students learned what was being taught. In the context of new educational system, assessment is not only used to measure the student learning at a cognitive level, but also evaluate their learning, knowledge and skills at emotional and kinesthetic levels. The purpose of this research is to determine a) the elementary education teachers’ thoughts on alternative assessment techniques, b) how frequently they used them, and c) the problems they confront with during everyday applications of these techniques. While elementary schools in the city of Hatay constitute the research population, 36 four and five grade teachers who teach in Antakya, which is the central town of Hatay, create the research sample. This is a general screening type descriptive study. Survey technique is used for the purposes of this research. Factor analyses is conducted to determine the validity of the survey questions. Cronbach Alpha for internal constancy reliability is found .89. Analysis of Variance and Independent Group t-test techniques are used for the data analysis. Additionally, standard deviation and mean scores are reported. The results revealed that, teachers have problems in utilizing the alternative assessment methods due to the scarcity of time and resources, overcrowded classrooms, carelessness of parents and students, and their own lack of knowledge about alternative assessment techniques.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :