Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ab tam üyelik sürecinde türkiye'nin çevre politikasindaki değişimler

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü1, İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

3 Ekim 2005 tarihinden itibaren AB, Türk çevre politikasına yön vermektedir. Bu çalışmada Müzakere Çerçevesi Belgesi kapsamında AB’nin çevre politikası alanında müzakere sürecine yönelik beklentileri ve AB’nin Türk Çevre Politikası Üzerine Etkileri ortaya konacaktır. Ayrıca 2007 ve sonrasına ışık tutacak bazı belgelerin incelenmesi ve bunun Türkiye’nin çevre politikası üzerine etkileri değerlendirilecektir. Bu çalışmada, resmi belgelerin derlenmesi, konuya ilişkin yerli ve yabancı kaynakların taranması, bilgilerin kuramsal bir çerçevede değerlendirilmesi yöntemi uygulanacaktır. Bu çalışmanın amacı; çevre alanı başta olmak üzere siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşamda olumlu/olumsuz yönleriyle bir değişim süreci başlatacak olan AB’ye tam üyelik sürecinin Türkiye’nin çevre politikası üzerinde sağlayacağı değişimleri tartışmak olacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

EU has led the Turkish Environmental Policies since 3rd of November 2005. In this study, the expectations of EU regarding negotiation process under the negotiation framework document and EU’ effect on Turkey’ environmental policies will be presented. Besides, some important documents will be analyzed in order to shed light to 2007 and beyond and to evaluate the effects on Turkey’s environmental policies. To achieve these objectives outlined above, the information collected from various sources such as official documents, local and international articles and documents will be analyzed and evaluated from theoretical perspectives. The aim of this study is to discuss the process of changes with respect to social, political, cultural, economical and environmental policies of Turkey initiated by Turkey’ full accession to EU.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :