Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A research concerning the impact of the leader manager behavior on the business

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

In recent times, global economic crisis increasingly affects the world with almost all its violence, thus leaders or managers in leadership concept has begun to gain more importance. Leadership and management are often confused. But the two are very different concepts. For example, management can be attained through training and education. On the other hand, leadership comes from person’s nature and it is intrinsic. Management training can be taken, you can go to school and eventually the person with training and experience may be a good manager. However, many other features are required for leadership. Today, there are important differences between managers and business leaders in terms of contributing to business. Managers sometimes experience significant problems in very large enterprises. Even most selected managers may not have good relations with employees and thereby they are not adopted as leaders. The purpose of the study, as concerned with the working of a business, is to introduce the profile of a leader manager as thought to be more effective than classical manager and, as concerned the functioning of the business, to determine the leader manager behaviour thought to be affecting the factors "Customer Relations", "Market Process", Financial Dimensions, "New Dimension." For this purpose, the descriptive analysis of leadership behaviour of administrators, the differentiation status depending on demographic characteristics, t test out of parametric tests, one-way analysis of variance, cause and result relation, and multiple regression analysis have been conducted. It has been determined that administrators, either single or married, have shown similar leadership behavior, that managers largely do not accept to take decisions centrally, that, women managers are more oppressive than male manager for overtime and that the managers who their own business put more pressure on subordinates than other managers.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Küresel ekonomik krizin giderek artan bir şiddette neredeyse tüm dünyayı etkilediği bugünlerde, lider yönetici yada liderlik kavramı da giderek daha çok önem kazanmaya başladı. Çoğu kez liderlik ile yöneticilik birbirleri ile karıştırılırlar. Ancak ikisi çok farklı kavramlardır. Örneğin yöneticilik öğrenilen, eğitimi alınabilen bir konudur. Liderlik ise insanların kendi doğal yapısından ve içten gelen bir kavramdır. Yöneticilik için eğitim alınabilir, okula gidilebilir ve neticede aldığı eğitim ve tecrübelerle kişi iyi bir yönetici olabilir. Ancak liderlik için daha birçok özelliğe ihtiyaç vardır. Bugün yönetici ve lider arasında işletmeye katkı boyutunda önemli farklılıklar görülür. Çok büyük işletmelerde yöneticiler bazen önemli sorunlar yaşarlar. En seçme yöneticiler kendileri ile çalışanlarla geçinemeyebilir ve bu durumda lider olarak benimsenmezler. Çalışmanın amacı, bir işletmenin işleyişiyle ilgili olmak üzere, klasik yönetici davranışına göre daha etkin olduğu düşünülen lider yönetici profilini ortaya koymak ve işletmenin işleyişiyle ilgili olmak üzere “Müşteri İlişkileri”, “Pazar Süreci”, Mali Boyut”, “Yenilik Boyutu” gibi çeşitli faktörleri etkilediği düşünülen lider-yönetici davranışlarını belirlemektir..Bu amaçla, .yöneticilerin göstermiş oldukları liderlik davranışlarının tanımlayıcı analizi, demografik özelliklerine bağlı olarak farklılaşma durumu, parametrik testlerden t testi, tek yönlü varyans analizi ve neden-sonuç ilişkisi, çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir. Yöneticilerin göstermiş oldukları liderlik davranışlarının, bekâr ya da evli olmaları fark etmeksizin benzer davranışları gösterdikleri, yöneticilerin kararların merkezi olarak alınmasını büyük ölçüde kabul etmedikleri, kadın yöneticilerin erkek yöneticilere göre fazla mesai için daha baskıcı olduklarını, kendi işyerlerinin başındaki yöneticilerin astlarına daha fazla mesai için diğer yöneticilere oranla daha fazla baskı yaptıkları saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :