Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

9. sınıf türk edebiyatı programı’nın eleştirel düşünme açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi2
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; Çanakkale il merkezinde ve ilçelerinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin 9. sınıf Türk Edebiyatı Programı'nı eleştirel düşünme açısından değerlendirmesidir. Araştırma yöntemi olarak betimsel araştırma tekniklerinden tarama modeli seçilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla ölçek formu geliştirilmiştir. Ölçeğin ilk bölümü 8 maddeden oluşan "kişisel bilgiler" ölçeğidir.. İkinci bölümü ise; 55 maddeden oluşan "9. sınıf Türk Edebiyatı Programı'nda eleştirel düşünme becerisini öğretmen görüşlerine göre belirleme ölçeği" olarak hazırlanmıştır. Ölçek toplam 55 maddeden oluşmaktadır. Her bir maddenin karşısında da davranışın görülme sıklığını belirtmek için beşli bir seçenek verilmiştir. Bunlar en olumsuzdan en olumluya doğru "kesinlikle katılmıyorum-kesinlikle katılıyorum" (1-5) biçiminde derecelenmiştir. Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha ile belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısının .90 olduğu belirlenmiştir. Uygulanan ölçeğin tamamı güvenilir kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Araştırmada; 9. sınıf Türk Edebiyatı Programı'nın metin seçiminin eleştirel düşünme becerisi açısından, kısmen yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to make Turkish Language and Literature teachers in Çanakkale province centrum and districts evaluate Turkish Literature Program in terms of critical thinking. Screening model as one of Descriptive Research Methods was used as the Research method. A survey form was developed for data collection. The first part of the survey including eight questions was prepared as "personal information" questionnaire and the second section consisted of 55 items as "determining vision of teachers on Turkish Literature Program of 9th classes in terms of critical thinking". Survey consists of 55 items. Five options were given in front of each item to indicate the frequency of the behavior to be seen. These are rated from the most negative to the most positive as "I certainly do not agree- certainly agree" (1-5). Reliability of the inventory was identified with Cronbach Alpha. Reliability of the survey was found as .90. All the applied surveys were accepted completely as reliable and practiced. At the end of the survey; text selection of Turkish Literature Program of the 9th classes was found to be partially sufficient in terms of critical thinking.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :