Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mülkiye Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 36 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yön dergisi’nde anti-emperyalist söylem ve orta doğu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Yön Dergisi, 1960'lı yılların en önemli muhalif dergilerinin başında gelmektedir. 27 Mayıs'ın ardından değişen siyasal ortam bu muhalefete önemli ölçüde zemin hazırlamıştır. Türkiye'de yükselen muhalif seslere karşılık sistemde köklü bir değişim olmamasına rağmen pek çok Üçüncü Dünya ülkesi, siyasi ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmek için "ulusal" değerlere sahip sosyalist nitelikli bir kalkınma yolu izlemiştir. Mısır lideri Nasır'ın bu noktada diğerlerinden farklı bir rolü bulunmaktadır. Suriye ve Irak'ta yükselen BAAS hareketinin, Nasır'ın eylemine paralel biçimde "ulusal" değerleri ön plana koyarak ülkelerinin sömürgeci güçlerin baskısından kurtarılmasına hizmet etmesi Yön'ün ilgisini daha çok Orta Doğu'ya kaydırmıştır. Yön, Orta Doğu ile ilişkileri aynı zamanda bir Türk-Arap diyaloğu biçiminde de formüle etmiş ve iki toplum arasında yaşanan tarihi husumet ve kimlik problemlerini aşabilmek için eleştirel bir tarih anlayışının yanı sıra İslamiyet ve Sosyalizmi buluşturan yeni bir işbirliği modeli de öngörmüştür. Sosyo-kültürel problemlere paralel olarak petrol meselesi üzerinden ekonomik sorunlara da değinen Yön, bölgede "ulusal" değerleri merkez alan ve kapitalist olmayan bir kalkınma yolunu benimsemiş devletlerle işbirliği kurmak suretiyle bölgede "bağımsız" ve "güçlü" bir devlet olarak yaşama idealini gerçekleştirmek için çalışmıştır.

Özet İngilizce :

Yön Magazine was one of the leading opposition journals of the 1960s. The political environment that had been changed during the post May 27 the Coup d'état period, was suitable for such an opposition. Even though there was no big change in Turkish political system many of the Third World countries were adopting socialist development programs and national attitudes in order to gain political and financial independence. Here Egyptian leader Nassir was different than others. The Baas movement of Syria and Iraq adopted national attitude similar to Nassirs policies and aimed to gain independence from the colonialist powers and this is why the Yön magazine paid a great deal of attention to the Middle East. Yön also analyzed Turkish-Arab relations and wanted to create a cooperation model including Islam and Socialism in order to solve the historical hostility between the two. In parallel with social-cultural problems, due to petrol issue, Yön also focused on "national" values and an anti-capitalist development program to create "independent" and "strong" states in the region.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :