Yıl 1993, Cilt: 27 Sayı : 4 Sayfalar 299 - 304 2013-06-06
SAGİTTAL YÖNDE FARKLI İSKELETSEL İLİŞKİ GÖSTEREN NÖTRAL OKLÜZYONLU BİREYLERDE KESİCİ DİŞ KOMPANZASYONU*-THE INCISOR COMPENSATION OF INDIVIDUALS WITH NEUTRAL OCCLUSION WHO HAD DIFFERENT SAGITTAL SKELETAL RELATIONSHIP
Yaşar GÖYENÇ,Metin ORHAN,Cenk DORUK
18 261

Öz ÖZETÇalışmamızın amacı sagittal yönde meydana gelen is-keletsel değişimlerin kesici dişlerin eksen eğimlerine olan etkisini araştırmaktır. Bu amaçla nötral oklüzyonlu bireyler ANB açısına göre üç gruba ayrılmış ve bu grupla arasındaki değişimler değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda CLII grubunda hem alt keserlerin prot-ruzyonu hem üst keserlerin retruzyonu; CL III grubunda ise daha çok üst keserlerin protruzyonu belirlenmiştir.Anahtar sözcükler: Keser kompansasyonu, keser konumu.ABSTRACTThe Purpose of this study was to determine the effectiveness of sagittal skeletal changes on the inclination of incisors. For this reason, Individuals who had neutral occlusion were divided into three groups according to ANB angle and then the differences among the groups were evaluated. From results presented in this paperrr we concluded that retrusion of upper rand protrusion of lower incisors was evaluated in the group of Class If, on the other hand the group of Class III shoved protrusion mostly in upper incisors.Key words: Incisor compentation, incisor position. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 6 Haziran 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
Yaşar GÖYENÇ
Metin ORHAN
Cenk DORUK