Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mülkiye Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 36 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukuk, yasanın gücü, polisin şiddeti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Hukuk normları ekonomik, sosyal ve siyasal güç dağılımından etkilenmekte ve bu dağılımı belirlemektedirler. Hukuk hem mevcut üretim ilişkilerini onaylamakta ve yeniden üretimlerini sağlamakta hem de hiyerarşik ilişkileri gizleyerek ideolojik bir işlev yerine getirmektedir. Hukuk normlarını diğer toplumsal kurallardan ayıran en önemli özellik devletin örgütlü yaptırımına sahip olmalarıdır. Bu nedenle güç ve şiddet hukukun ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Liberal haklar kuramı kimlik ve bölüşüm haklarına karşı ilgisiz olduğu için kamusal irade ve görüş oluşturan siyasi hakları ikincil görmektedir. Günümüzde liberalizm ve demokrasi arasındaki denge liberalizmden yana bozulmuştur. Kimlik ve bölüşüm mücadeleleri polis şiddetiyle bastırılmakta ve polis giderek yasa koyucu bir işlev edinmektedir. Bu makale Türkiye'nin yeni bir toplumsal sözleşme sürecinde, bastırma ve dışlamaların eşlik ettiği yeni bir hegemonya kurulumu aşamasında olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda kimlik ve bölüşüm mücadeleleri kapsamında hukuk, şiddet ve polis şiddeti arasındaki ilişki ve işlev tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Legal norms are influenced by distribution of economical, social, political power and define their distribution. Law is endorsing current production conditions, facilitating their reproduction as well as playing an ideological role which hides hierarchical relationships. Legal norms distinguish themselves from other social norms through state-imposed sanctions. Therefore power, and violence are inseparable parts of law. In liberal theory communicative and political rights are considered secondary due to neglect of cultural and distributive rights. Nowadays the balance between liberalism and democracy has shifted in favour of liberalism. The struggle for recognition and distribution is oppressed by police violence and the police is increasingly exercising legislative power. This article argues that Turkey is in the process of a new social contract, while at the same time setting up the stage for a new hegemony, accompanied by oppression and exclusion. In this context, relation and function of law, violence and police is discussed within the scope of recognition and distribution.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :