Yıl 1994, Cilt: 28 Sayı : 4 Sayfalar 260 - 264 2013-05-31
ÜÇ FARKLI HEMOSTATİK MADDENİN DENEYSEL KEMİK DEFEKTLERİNDEKİ (SIÇAN TİBİA) DOKU UYUMLULUĞU VE KEMİK İYİLEŞMESİNİN ERKEN DÖNEMİNE OLAN ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ-A HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION AND COMPARISON OF THE BIOCOMPATABILITY OF TH
Sami YILDIRIM,Vakur OLGAÇ,Sel YILDIRIM,Hakan ÖZYUVACI,A. KATİPOĞLU
18 261

Öz ÖZETBu çalışmada üç farklı hemostatik maddenin biokompati-bilitesi ve kemik iyileşmesinin erken dönemindeki etkileri incelenmiştir. 4-6 aylık Wistar albino sıçanlarının tibiaîarı-na simetrik olarak dört defekt oluşturulmuş ve içlerine bo-newax, spongostan ve surgicel yerleştirilmiş, bir defekt kontrol için boş bırakılmıştır. Yapılan histopatolojik tetkikler sonucunda spongostan ve surgicel'in bonewax'a oranla daha fazla biokompatıbl olduğu görülmüştür, ancak her üç materyalin de iyileşmenin erken döneminde olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır.Anahtar sözcükler: Bonewax, surgicel, spongostan, doku uyumu, kemik iyileşmesiABSTRACTIn this study, the effects of three different hemostatic agents in the early stage of healing of experimental bone defects and their biocompatability were compared. Four bone defects were prepared simetrically in Wistar albino rat tibias, aged 4-6 months. Bonewax, spongostan, surgical, were placed in three defects respectively, while the fourth one was allowed to fill with blood to serve as the control. After histopathological evaluation, it was found that surgicel and spongostan were more biocompatible when compared with bonewax. However, it was concluded that all of the materials had negative effects in the early stage oj healing.Key words: Bonewax, surgicel, spongostan, biocompati-bilily, bone healing. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2013


Makalenin Yazarları
Sami YILDIRIM
Vakur OLGAÇ
Sel YILDIRIM
Hakan ÖZYUVACI
A. KATİPOĞLU