Yıl 1994, Cilt: 28 Sayı : 4 Sayfalar 296 - 301 2013-05-31
ÇEŞİTLİ ÇOCUK DIŞ FIRÇALARININ KULLANIM SONRASI YIPRANMA DÜZEYİNİN SEM'DE İNCELENMESİ*A SCANNING ELECTRON MICROSCOPE STUDY OF THE ABRASION LEVEL OF VARIOUS CHILD TOOTHBRUSHES AFTER USAGE
Tevfik AKINCI,Figen SEYMEN,Ayşegül AYKUT YAŞAR,Ahmet ARAMAN
21 261

Öz ÖZETBu çalışmada, ülkemizde üretilen çocuk diş fırçalarının kıl uçları SEM ile incelenmiştir. Bu amaçla dört değişik tip çocuk fırçasının herbirinden beşer adet olmak üzere toplam 20 adet diş fırçası ağızda kullanılmadan önce ve 20 adet diş fırçası da in vitro kullanım sonrası İncelenmiştir.SEM incelemesi sonucunda kıl uçlarının yuvarlatılmış kabul edilebileceği görüntüleri elde edilmekle birlikte, yapım hatalarına veya kullanım sonrası aşınmaya bağlı düzensizlikler de saptanmıştır. Bulguların değerlendirilmesiyle birlikte, kılların yapımına gerekli özenin gösterilmesinin önemi vurgulanmıştırAnahtar sözcükler: Diş fırçası, yıpranma düzeyi, SEMABSTRACTIn this article, the tufts of the bristles of toothbrushes manufactured in our country were examined by Scanning Electron Microscopy. For this purpose, five of each four types of children toothbrushes which were not used in mouth and after used in vitro prior to our study were examined.According to the results of our Scanning Electron Microscopic examinations, the tufts were accepted round ended but some defects were also found regarding to manufactured mistakes and the abrasion of the tufts after the usage oj toothbrushes.The evaluation of data emphasized the importance of paying proper attention in manufacturing the bristles of toothbrushesKey words: Toothbrush, abrasion of tufts SEM. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2013


Makalenin Yazarları
Tevfik AKINCI
Figen SEYMEN
Ayşegül AYKUT YAŞAR
Ahmet ARAMAN