Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mülkiye Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 35 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevresel biyoetik açısından sürdürülebilir havaalanları / sustainable airports in the context of environmental bioethics

Yazar kurumları :
KURUM BELİRTİLMEMİŞ1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Havaalanlarının sürdürülebilirlik politikaları geleceğinyaşam kalitesini etkileyebilmektedir. Dünyada hava ulaşımında giderek artan talep karşısında havaalanlarının işletmeci kuruluşları ve tüm paydaşları, havaalanlarının ekonomik canlılığını, işletme etkinliklerinin verimliliğini, yaşanabilirliği, doğal kaynaklarının korunmasını ve sosyal sorumluk bütünlüğünü sağlamak için daha bütünsel sürdürülebilirlik yaklaşımlarına yönelmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir havaalanları bir bölgenin çevre etiği dönüşümünde lider olma şansına sahiptir. Diğer canlı türleri, ekosistemler ve hatta tüm yerkürenin etik kaygı odağı olması gerektiğini savunan ‘doğalcı bir etik’ olarak ve insanoğlunun çıkarlarının dışına taşması açısından benzersiz bir etik alanı yaratan çevresel biyoetik, sürdürülebilir havaalanı hedefini başarabilmede planlama, yapım ve işletim süreçlerinde önemli rol oynar. Bu makalede, sürdürülebilir havaalanı kavram ve yaklaşımları araştırılarak, sürdürülebilir havaalanı planlama, yapım ve işletim esasları, çevresel sürdürülebilirlik ve çevresel biyoetik açısından değerlendirilmiştir. Türkiye’deki havaalanlarında sürdürülebilir havaalanı amacı ve hedeflerinin başarılması için bütünsel olarak havaalanlarının karar ve planlama aşamasından başlanarak yapım ve işletme süreçlerinde çevresel biyoetik değerler gözetilmelidir.

Özet İngilizce :

Sustainable airport policies can affect the quality of life for the future. In this era of increased demand to the air travel, the airport industry is engaging airport operators and stakeholders to move towards more holistic sustainability approaches in order to ensure the full integrity of economic viability, operational efficiency, livability, natural resource conservation andsocial responsibility. Hence, sustainable airports can lead the chance an area’s environmental ethics. Environmental bioethics concerns all living creatures, ecosystems, even the Earth as its focal point, and creates an ethics boundary for humans. Achieving sustainable airport, it has importance roles in planning, design and construction phases. In this paper, sustainable airport concepts and approaches are researched, and the principles/methods of sustainable airport planning, construction and operations are presented from an environmental bioethical perspective. Reaching the goal of having sustainable airports in Turkey can only be achieved by integrating environmental bioethics into the planning and design phases of airport construction.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :