Yıl 1993, Cilt: 27 Sayı : 4 Sayfalar 283 - 289 2013-06-06
TiF/ÜN DİŞ ÇÜRÜKLERİNE VE ÇÜRÜK İLERLEME HIZINA ETKİSİNİN İKİ YILLIK KLİNİK UYGULAMA İLE İNCELENMESİ-THE EFFECTS OF TWO YEARS TiF4 APPLICATION ON DENTAL CARIES AND DECAY PROGRESS
İnci OKTAY,Gülçin SAYDAM,Ferda DOĞAN,İdil ALATLI
17 261

Öz ÖZETAraştırma, % I TiF4 (% 0.61 F~) içeren bir preparatm diş çürüklerine karşı koruyucu etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.12-14 yaş grubundaki 144 ortaokul öğrencisi kontrol grubuna, 138 öğrenci de deney grubuna alınmış ve diş çürükleri ile sonuçlan DM MF-S indeksiyle değerlendirilmiştir.Deney grubuna 6 aylık aralarla toplam 4 defa TiF4 uygulanmış ve araştırma sonunda, DMF ve Dt.4 MF-S indekslerinde deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılıklar bulunmamasına karşın deney grubunda çürük ilerleme hızının anlamlı derecede (p<0.05) azaldığı saptanmıştır.Diş çürüklerinin lokalizasyona göre dağılımları incelendiğinde ise deney grubunda, oklüzal yüzde hem araştırma süresince oluşan yeni çürüklerde hem de bu yüzeyde çürük İlerleme hızında anlamlı (p<0.05) düşüşler saptanmıştır.Kanımızca daha yüksek düzeyde bir koruyucu etki sağlamak için kullandığımız konsantrasyondaki TiF4 yeterli olmamakta ve hem konsantrasyonda hem de uygulama yönteminde yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.Anahtar sözcükler: Yüzeyel TİF4 uygulaması, çürük ilerleme hızıABSTRACTThis study was designed to investigate the caries inhibiting effect of a material consist of 1% TiF4 (0.61F'%).144 junior high school students of 12-14 years old age group were in the test group and 138 in the control The caries experience was measured by DM MF-S index.After the baseline examinations, TiF4 was applied 4 timeswith 6 months intervals in the test group.The alterations in the DMF andD1A MF-S indices of bothgroups were statistically analysed and found no difference however decayed lesion's progress was significantly less in the test group than control (p<0.05).In regard to the distribution of caries localization, in the occlusal surfaces of the test group, both the newly formed caries and the decayed lesion's progress were significantly lower than control (p<0.05).As a result, testing more concentrated TiF4 material probably applied in a different approach than we used in this study may result in higher caries prevention of TiF^Key words: Topical TiF4 application, decay progress 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 6 Haziran 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
İnci OKTAY
Gülçin SAYDAM
Ferda DOĞAN
İdil ALATLI