Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mülkiye Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 35 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsız idari otoriterlerin personel yapısı ve kamu istihdam sisteminde dönüştürücü etkileri / structure of the independent administrative authorities and converter effects on public employment system

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KURUM BELİRTİLMEMİŞ1
Görüntülenme :
261
DOI :
Özet Türkçe :

Neo-liberal politikalar 1980’lerin başlarından itibaren devletin rolünü yeniden düzenleyerek kamu yönetimi disiplini ve uygulamasında radikal dönüşümler yaratmıştır. Buna koşut olarak ortaya çıkan yapılanmalardan biri de bağımsız idari otoritelerdir. Ülkemizde ve tüm dünyada sayıları hızla artan bağımsız idari otoriteler ekonomik ve kamusal yaşamın duyarlı alanlarını düzenleme, yönlendirme, denetleme ve yaptırım uygulama işlevlerini yerine getirirler. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bağımsız idari otoritelerde istihdam edilen personelin statüsü, performans değerlendirme ve ücret politikaları, hizmete alma ve esneklik değişkenlerinden hareket ederek kamu istihdam sistemindeki dönüşümü ortaya koymaktır. Bağımsız idari otoritelerde esnekliğin kamu istihdam politikası, başat istihdam türünün sözleşmeli personel statüsü, ücret ve iş güvencesinin ise performansa bağlı olduğu açıklanmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Since the early 1980s, a neo-liberal policy has created radical transformation by reorganizing the state’s role in public management discipline and practice. In parallel, one of the structures which occurred is independent administrative authorities. In our country and worldwide rapidly increasing number of independent administrative authorities are met functions that regulating, directing, supervising and enforcement sanctions of the sensitive areas of economic and public life. The purpose of this study; commissioning and through flexibility variables, status, performance evaluation and wage policies of the staff employed in independent administrative authority in Turkey is to reveal the transformation of the public employment system. It will be explained that flexibility is public employment policy, the main employment type is status of contracted staff, and also wages andjob security is connected to the performance.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :