Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mülkiye Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 36 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Artık ‘zaman’ı: gizli yoksulluğu ortaya çıkarma-yoksullukla mücadele politikalarını geliştirme

Yazar kurumları :
Levy Ekonomi Enstitüsü, Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomi Programı Direktörü1, Levy Ekonomi Enstitüsü2
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Yoksulluk ölçüm ve analizinde, hane içi üretim ve yaşam standartları arasındaki ilişki büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. Bizler bu ilişkinin doğrudan hesaba katılmasının, gelir desteği programlarının tasarlanma biçimini geliştirebileceğini ve istihdam yaratma stratejilerinin etkinliğini arttırabileceğini savunuyoruz. Bazı fertler zaman açığı ile karşı karşıya olduğunda geleneksel yoksulluk eşiklerinin kullanımından kaynaklanan sorunların üstesinden gelmeyi amaçlayan bir ölçüm yöntemi öneriyoruz. Ayrıca hane içi işbölümünde mevcut hane içi eşitsizlikleri de dâhil ediyoruz. Çalışmada, ölçüm yöntemini, zaman açıkları dikkate alındığında gelir yoksulluğunu azaltmada tam zamanlı istihdam yaratmanın etkinliğini ortaya koyan bir mikro simülasyon modeli izlemekte. Arjantin (Buenos Aires), Şili (Geniş Santiago) ve Meksika için bulgularımız, gelir yoksulluk oranının, bizim ölçümümüz kullanıldığında, hanehalkları için resmi orandan çok daha yüksek olduğunu göstermektedir: Arjantin'de 6'ya karşı 11, Şili'de 11'e karşı 18 ve Meksika'da yüzde 41'e karşı 50'dir. Ayrıca yoksulluğun derinliği de resmi ölçümlerde ciddi ölçüde hafife alınmaktadır. İlaveten, çalışabilecek durumda olan her yetişkine tam zamanlı iş olanağı sağlandığında, gelir yoksulluğun büyük ölçüde azalacağını ve burada izlenen ölçüm yöntemi sayesinde pek çok hanenin yoksulluğun bir türünü (gelir) bir başkasıyla (zaman yönlü) değiş tokuş edeceğini tespit ettik. Bu bulgu politika oluşturmada bizim ölçümümüzün öneminin bir kez daha altını çizmektedir.

Özet İngilizce :

The links between household production and living standards have been largely ignored in the measurement and analysis of poverty. We argue that taking the links explicitly into account can improve the design of income support programs and effectiveness of job creation strategies. We propose a measurement framework that aims to overcome the problems resulting from the use of conventional poverty thresholds when some households face time deficits. We also explicitly incorporate intrahousehold disparities in the division of housework. The measurement framework is supplemented with a microsimulation model that sheds light on the effectiveness of full-time employment to reduce income poverty when time deficits are taken into account. Our findings for Argentina (Buenos Aires), Chile (Greater Santiago) and Mexico indicate that the rate of income poverty using our measure is dramatically higher than the official rate for households: 6 vs. 11 percent in Argentina; 11 vs. 18 percent in Chile; and, 41 vs. 50 percent in Mexico and that the depth of poverty is also severely underestimated. We also find that while full-time employment for every employable adult would reduce income poverty drastically, by our measure many households will be trading one type of poverty (income) for another (time-induced), a result that further highlights the importance of our measure for policy making.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :