Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nicolai hartmann’da estetik değer

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Üniversitesi, Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Hartmann'ın estetik değer anlayışı tartışılmaktadır. Estetik değeri temelde bir görünüş ilişkisi ve duyu algısının bir niteliği olarak tanımlayan Hartmann onun etik, dirimsel vb. diğer değer sınıflarıyla olan varlıkbilimsel bağının ve birbirleriyle bir temellendirme ilişkisi içerisinde olduğunun altını çizmektedir. Ancak Hartmann'ın estetik değer görüşü hem kendi içinde hem de estetik yargı bakımından paradoksal bir durum arz etmektedir. Estetik değerin ideal bir ön varlığını kabul etmeden diğer değerlerin onu nasıl görünüşe çıkardığı, onun estetik değer anlayışının yanıt veremediği bir sorudur. İkincisi, tamamen duyusal nitelikli olan bir değerle ilgili yargı nasıl genel-geçer olacaktır? Bu ve benzeri sorunlardan ötürü estetik değerin statüsü sorunu Hartmann'da tam olarak açıklığa kavuşmamıştır.

Özet İngilizce :

The topic of the essay is Hartmann's conception of aesthetic value. Hartmann defines aesthetic value as a relation of appearance and a quality of sensual perception in underlining that it exists or appears in ontological relation to other values such etical, vital etc. values. Accordingly, aesthetic value is founded ontologically by other values, but what appears is only aesthetic value. However, I am critical of his conception of aesthetic value due to the following questions: How is possible that ethical, vital values make aesthetic value appear without accepting beauty as an ideal form or value? How could our aesthetic judment about the entirely sensual one be intersubjectively and universally valid? Thus, I hold that the ontological status of aesthetic value is not clarified entirely in Hartmann's theory of value.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :